Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hoe denken de verschillende partijen over zorg en aanverwante thema’s. Cliëntenbelang Amsterdam organiseerde hierover een debat met vertegenwoordigers van de politieke partijen. 

Wat waren de belangrijkste conclusies?– Er is gesignaleerd dat huisvesting van kwetsbare mensen faalt. Ondanks dat meerdere partijen pleiten voor een betere regulering van de woningmarkt, is er nog geen concrete oplossing voor dit probleem.– De gemeente moet het openbaar vervoer verbeteren voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld door meer liften bij stations te plaatsen.– De wachttijd voor ggz, Wmo en de jeugdzorg moet omlaag. De vraag is of de gemeente bepaalde ondersteuning, zoals hulp in het huishouden, zelf moet aanbieden.

Kijk het debat terug