Moeder van Emily SmittEmily Smitt (61 jaar) is sinds 1996 chronisch pijnpatiënt en woont in Almere. In 1995 wordt bij haar man Rolf leukemie geconstateerd. Helaas blijft het daar niet bij, in 2015 wordt er nierkanker ontdekt waar overheen de leukemie in 2016 terugkwam. Maar dat is niet alles, Emily zorgt ook voor haar zieke moeder, samen met haar zus en zwager. Sinds 2016 is haar moeder (94 jaar) draaideurpatiënt: ze gaat ziekenhuis in, ziekenhuis uit.  

Emily vertelt hoe blij ze was met de inzet van de vrijwilliger van Markant tijdens de laatste fase van het leven van haar zieke moeder: “Het gaf rust, wetende dat mijn moeder in goede handen was.”

Lees het verhaal van een nabestaande over de inzet van vrijwilligers van Markant tijdens de laatste levensfase. 

Wilt u ook een vrijwilliger aanvragen? Of wilt u meer informatie?
Neem contact op met Markant via 020 886 88 00 of mail naar vptzamsterdam@markant.org