Voor veel mensen is een zonnige zomerperiode dé tijd om te genieten. Maar voor een aantal risicogroepen vormt aanhoudende hitte een gezondheidsrisico. Risicogroepen zijn ouderen, jonge kinderen, mensen met overgewicht, chronisch zieken, daklozen, gebruikers van specifieke geneesmiddelen, alcohol of drugs en mensen die verkeren in sociaal isolement. Hitte is een serieus gezondheidsrisico en de effecten van hitte op de gezondheid zullen verder toenemen.

Om mensen op een veilige manier te kunnen ondersteunen bij hitte moeten we in 2020 ook rekening houden met de afgesproken corona maatregelen. De zorg is anders georganiseerd en ondersteuning aan elkaar moet worden aangepast om zo veilig mogelijk met elkaar te kunnen omgaan door bijvoorbeeld 1,5 meter afstand te houden. Kijk voor tips op de hitte infografic.

De GGD Amsterdam wil gezondheidsproblemen en ongemak door hitte helpen voorkomen en geeft informatie, tips en handelingsperspectieven. Kijkt u op de website van de GGD Amsterdam.

Let op: niet alle adviezen op de hittepagina van de GGD Amsterdam zijn al aangepast aan de geldende corona maatregelen. Blijf dus altijd rekening houden met  de hygiëne maatregelen die van belang zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan!

Bereidt u en uw naasten alvast voor op één of meerdere hitteperiodes tijdens het komende zomerseizoen.

Kijk ook op de website van de Rijksoverheid voor vragen en antwoorden over hitte en corona.