Het Centrum voor Cliëntervaringen start een onderzoek naar de ervaringen van mantelzorgers met wijkzorg. Projectleider Barbara Groot van VUmc: “In individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten brengen we hun ervaringen en behoeften in kaart. We kijken daarbij naar samenwerking, ondersteuning en communicatie.” Het onderzoek heeft een participatief karakter: in het onderzoeksteam werken ervaringsdeskundige mantelzorgers samen met (academische) onderzoekers. Het onderzoek is een initiatief van Platform Mantelzorg Amsterdam; gemeente Amsterdam is opdrachtgever. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website Goede zorg in de wijk. Het onderzoeksteam zoekt nog mantelzorgers die hun ervaringen willen delen. Download de flyer.

Centrum voor Cliëntervaringen is een samenwerking tussen VUmc en Cliëntenbelang Amsterdam. Het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam maakt deel uit van de klankbordgroep, waarin ook beleidsmakers, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen vertegenwoordigd zijn.