Tips voor student-vrijwilligers

Aan het einde van het stagejaar neem je afscheid van je cliënt en de mantelzorger. Tenzij je natuurlijk graag door wilt gaan als vrijwilliger bij Markant. Wij geven je graag een aantal tips mee om het contact op een goede manier af te sluiten.

  • Houd voor ogen dat de boodschap niet leuk is voor je cliënt en zijn mantelzorger. Gebruik de techniek van het slecht nieuwsgesprek en hanteer de feedbackregels. Wees duidelijk in je communicatie en gebruik de ik-boodschap. Let ook op je non-verbale houding en of die overeenkomt met je eigen gevoel. Wees vooral jezelf.
  • Heb oog voor de kwetsbaarheid van de cliënt en de mantelzorger, en de situatie op dat moment. Erken de gevoelens van de ander. Vraag wat jullie samen kunnen doen om ervoor te zorgen dat het voor de cliënt/mantelzorger makkelijker te accepteren is. Vraag waar de cliënt/mantelzorger behoefte aan heeft.
  • Maak het afscheid niet al te zwaar. Sluit het contact liever goed af door de leuke momenten te benoemen die jullie samen hebben beleefd zodat iemand daarop kan terugkijken, in plaats van het afscheid.
  • Vermijd de valkuil van het bagatelliseren, het noemen van praktische oplossingen en het doen van beloften die je niet kunt waarmaken. Zeg bijv. niet: ‘ik kom nog weleens langs’ of: ‘ik bel u nog wel een keer’, terwijl je eigenlijk niet weet of jou dat wel lukt. Onze ervaring is dat mensen deze beloften serieus kunnen opvatten en soms nog lang blijven wachten op dat bezoekje of telefoontje.
  • Houd voor ogen wat je in het stagejaar hebt bereikt en voel je voor dat stuk verantwoordelijk (en niet voor iemands toekomst); dat mag je niet van jezelf vragen.
  • Maak samen een plan voor de laatste afspraak, organiseer iets gezelligs. Hiermee komt de nadruk te leggen op hoe leuk en waardevol jullie contact is verlopen i.p.v. hoe jammer het is dat het eindigt.

Succes!