“Hoe zit het met jonge mantelzorgers in stadsdeel Nieuw-West?”, vroeg Achmed Baâdoud, portefeuillehouder jeugd in Nieuw-West, aan zijn ambtenaren. Hij maakte zich zorgen en had veel jongeren gesproken die hun school, stage of loopbaan op een lager pitje hadden gezet om hun ouders te verzorgen.

Abdelhak Ben Aissa, beleidsmedewerker Jeugd in Nieuw-West, ging vervolgens in gesprek met jongerenwerkers. “Een aantal van hen bleek in hun persoonlijke leven zelf jonge mantelzorger te zijn geweest”, herinnert hij zich. “Ik bleek niet alleen met professionals aan tafel te zitten, maar ook met ervaringsdeskundigen!”

Inventarisatie
Om meer zicht te krijgen op jonge mantelzorgers in Nieuw-West vroeg Ben Aissa aan Brigitta Sjak-Shie en Fatima Ourhris, beiden adviseur bij het Ouder- en Kindteam (OKT), om de jonge mantelzorgers in Nieuw-West te inventariseren en bewustwording te creëren over de problematiek rondom jonge mantelzorgers. Ze interviewden beroepskrachten uit hun netwerk en organiseerden rondetafelgesprekken. Hoe vaak komen beroepskrachten jonge mantelzorgers tegen, vroegen zij zich af. Wat zijn knelpunten? En wat is er nodig?

Impact
Sjak-Shie licht toe: “Gaandeweg werd duidelijk dat het in Nieuw-West om grote aantallen jonge mantelzorgers gaat. Dat heeft ons verrast. Professionals en semi-professionals konden veel voorbeelden noemen, wat ons gevoel van urgentie versterkte. Temeer omdat uit de voorbeelden duidelijk werd hoeveel impact het kan hebben op de ontwikkeling van kinderen als ze opgroeien met een ziek familielid, of een familielid met een beperking.” Ben Aissa beaamt: “We schrokken allemaal. Deze eerste peiling geeft een belangrijk signaal af. Nu is het zaak om dit verder te verfijnen, zodat we goed weten wat er in het stadsdeel speelt.”

Enthousiaste werkgroep
Het rondje gesprekken met jongerenwerkers, leidde tot de formering van de werkgroep jonge mantelzorgers. “Een heel betrokken en enthousiaste werkgroep”, vindt Ben Aissa. “Deze werkgroep wil jonge mantelzorgers bereiken, hen spreken, inzicht krijgen in hun behoeftes en activiteiten met hen ontwikkelen. Wat heb je nodig om verder te komen met je leven, met je school, je werk, je stage? We zoeken aansluiting en proberen van daaruit maatwerk te bieden.”

Training
Het Expertisecentrum, onderdeel van Markant, trainde jongerenwerkers in het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers. Heidi Wintels, van het Expertisecentrum, schuift regelmatig aan bij de werkgroep en denkt mee. Wintels: “We vullen elkaar goed aan. Wij kunnen op basis van onderzoek en ervaring onze kennis inbrengen en de jongerenwerkers weten als geen ander hoe ze jongeren moeten bereiken en boeien. Dat leidt tot mooie initiatieven die hopelijk ook anderen in de stad inspireren.”

Doorpakken
Wat wil Ben Aissa graag bereiken? “Het is gelukt om dit thema te agenderen bij het jongerenwerk en bij de OKT’s. We willen ook het onderwijs meer betrekken. Zouden we bijvoorbeeld tijdelijk een aandachtsfunctionaris jonge mantelzorgers op de scholen kunnen benoemen? Om zo de jonge mantelzorgers binnen de school op de kaart te zetten en te voorkomen dat zij extra problemen in hun schoolcarrière ondervinden, of zelfs uitvallen.”

Met jongeren
Ben Aissa vult aan: “Parallel hieraan pakken we door met activiteiten voor jonge mantelzorgers. Dat doen we samen met jongeren zelf. We zoeken de verbinding met bestaande initiatieven zoals Ara Cora, dat vooral jongeren met een Marokkaanse achtergrond bereikt, en DOCK, dat in Noord al ervaring heeft met een theaterproject over jonge mantelzorgers. Ik hoop dat we met deze werkgroep nog veel voor elkaar kunnen krijgen!”

Meer informatie over dit thema vindt u op de pagina Jonge mantelzorgers.