Aandacht voor werk & mantelzorg in OLVG

Eveline Beelen is vitaliteitscoach bij OLVG. Onder de noemer ‘Sterk in je werk’ richt zij zich op de gezondheid en balans van werknemers. Gemiddeld is 1 op de 4 werknemers mantelzorger. In de zorg ligt dat aantal nog hoger. Niet zo gek, vindt Beelen: “Zorgverleners zijn mensen die graag voor een ander zorgen. En ze zijn daar ook goed in!” Meestal gaat het goed, maar soms lopen werknemers in de combinatie van werk en mantelzorg vast. Reden genoeg voor OLVG om extra aandacht te besteden aan de mantelzorgers op de werkvloer. Daarbij maakte het ziekenhuis gebruik van de expertise van Markant.  

Op de Dag van de Mantelzorg ontvingen verschillende werknemers van OLVG een cadeautje. Erbij: een kaartje met een persoonlijke tekst van hun leidinggevende. Daarmee gaven zij blijk van hun waardering voor de mantelzorgers in hun organisatie. Beelen: “Het is een klein gebaar, maar het wordt enorm gewaardeerd.”

Intranet
“Het is belangrijk dat je als leidinggevende oog hebt voor je medewerkers”, vertelt ze. “Dat je je medewerkers kent, dat je weet of ze thuis extra zorgtaken hebben of dat ze bijvoorbeeld voor ouders zorgen die aan de andere kant van het land wonen. En dat je regelmatig vraagt hoe het me ze gaat. Merk je dat het de medewerker te veel wordt, ga dan in gesprek.” Op het intranet van OLVG kwam een speciale pagina over mantelzorg: wanneer ben je mantelzorger, welke verlofregelingen zijn er, wat is er mogelijk qua tijdelijke werkaanpassingen en waar vind je belangrijke informatie? Beelen: “Die informatie is belangrijk voor werknemers. Maar ook voor leidinggevenden, zodat ze weten wat voor een gesprek ze kunnen voeren als een medewerker vastloopt.”

“Als je eenmaal in die rollercoaster zit, kan het heel pittig zijn.” 

Piekeren 
Als een medewerker vastloopt, uit zich dat vaak in stressgerelateerde klachten: de werknemer voelt zich overbelast, vermoeid, gaat piekeren, heeft slapeloze nachten… Beelen: “Dan is het zo belangrijk om tijd te nemen voor herstel, om pauze te nemen en te zorgen dat je ook weer leuke dingen doet. Maar als je eenmaal in die rollercoaster zit, kan het heel pittig zijn. Dan is het fijn als iemand je helpt om weer te zien dat je alleen goed voor een ander kunt zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Het gesprek met de leidinggevende is belangrijk. Samen kijk je naar wat er wel mogelijk is.”

Samenwerking 
Het expertisecentrum van Markant dacht mee. Beelen: “De benadering van Markant sloot goed aan bij onze koers.” Ook op praktisch niveau werd er samengewerkt. “In eerdere jaren stonden medewerkers van Markant op de Dag van de mantelzorg met een stand bij de personeelsingang: zo konden medewerkers op een laagdrempelige manier informatie vragen en met een medewerker in gesprek gaan. Ook op intranet verwezen we naar informatie van Markant en van MantelzorgNL. Enkele medewerkers zijn bij Markant de cursus ‘Werk en mantelzorg combineren’ gaan volgen. Zo vulden we elkaar goed aan.

Door de coronazorg is de werkdruk in de zorg extra opgelopen. Beelen ziet werknemers daardoor eerder vastlopen in de combinatie van werk en privé. Haar functie van vitaliteitscoach houdt binnenkort (begin 2022, red.) op te bestaan, maar aandacht voor gezondheid en balans van medewerkers zal voor OLVG belangrijk blijven. Beelen: “Uitval voorkomen is in het belang van werknemers én werkgevers.”