Wanneer iemand in uw directe omgeving een hersentumor heeft, is de impact op het dagelijks leven enorm. Vaak treedt er een verschuiving op waarbij u als naaste veel zorgtaken op u neemt. Het VU Medisch Centrum heeft een (gratis) individueel ondersteuningsprogramma ontwikkeld om u handvatten te geven om met dit moeilijke ziektebeeld te kunnen omgaan.

De neurologische uitval, cognitieve stoornissen, emotionele en gedragsproblemen die vaak gepaard gaan met een hersentumor kunnen veel invloed hebben op de relatie. Uit onderzoek blijkt ook dat veel partners last hebben van de verantwoordelijkheid die zij met zich meedragen. 

Individueel ondersteuningsprogramma

De Onderzoeksgroep van het VU Medisch Centrum heeft een individueel ondersteunings-programma ontwikkeld voor naasten van iemand met een hersentumor of hersenmetastasen (uitzaaiingen). Het programma geeft u handvatten om met dit moeilijke ziektebeeld te kunnen omgaan. Het Ingeborg Douwes Centrum (IDC) biedt dit ondersteuningsprogramma als eerste organisatie in Nederland aan, in samenwerking met het VU Medisch Centrum. Zij zijn gespecialiseerd in het bieden van psychologische (na)zorg aan mensen met kanker en hun naasten. 

Inhoud programma

Het programma bestaat uit 6 individuele afspraken waarbij er bij elke afspraak een ander thema aan bod zal komen. Tijdens de 1e en 2e afspraak krijgt u meer uitleg over het programma. Hierna maakt u een selectie van maximaal vier thema’s waarmee u aan de slag wilt gaan. Bij iedere sessie krijgt u een (korte) huiswerkopdracht mee. 

Dit zijn de thema’s waaruit u kunt kiezen (maximaal 4) om te bespreken:

  • Contact met de patiënt
  • Omgaan met de directe omgeving
  • Verandering in persoonlijkheid, gedrag en cognitie
  • Tijd voor jezelf
  • Contact met de kinderen
  • Epilepsie
  • De laatste levensfase 

 

Voor wie 
Het individuele begeleidingstraject is bedoeld voor partners of naasten van iemand met een hersentumor of uitzaaiingen in de hersenen. Heeft u behoefte aan individuele ondersteuning om met deze situatie om te gaan? Dan kunt u contact opnemen met het Ingeborg Douwes Centrum. 

Kosten

Dit programma is volledig kosteloos dankzij subsidie van de Gemeente Amsterdam.

Informatie en aanmelden

U kunt contact opnemen met het IDC om gebruik te maken van dit ondersteuningsprogramma. Er is geen verwijsbrief nodig van de huisarts of specialist. U kunt ook deelnemen aan dit programma als u niet in Amsterdam woont. 

T 020-4807580
E ingeborgdouwescentrum@olvg.nl