Onder mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is nog veel onbekendheid over volksziekte nummer een: dementie. Daarbij blijkt hulp en ondersteuning niet altijd makkelijk te vinden of aan te sluiten. Daarom heeft Alzheimer Nederland vernieuwd informatiemateriaal ontwikkeld.

Steeds meer mensen krijgen dementie, dus ook mensen met een migratieachtergrond. Volgens Alsheimer Nederland wordt er uit schaamte of uit respect voor de oudere met dementie niet vaak over gesproken. Ook blijkt uit interviews met Turkse en Marokkaanse Nederlanders dat symptomen zoals vergeetachtigheid vaak worden toegeschreven aan ouderdom. Na de diagnose is het vervolgens moeilijk om de juiste informatie te vinden, bijvoorbeeld om de boodschap aan de familie te vertellen of om passende zorg te vinden.

Alzheimer Nederland heeft daarom samen met mantelzorgers en zorgprofessionals nieuw informatiemateriaal gemaakt in de Turkse en Arabische taal. En in eenvoudig Nederlands. Het gaat om online informatie, filmpjes en print. Bij het maken van het informatiemateriaal is er nog meer rekening mee gehouden dat de huidige generatie ouderen met een migratieachtergrond vaak niet in Nederland is opgegroeid en de (medische) taal soms niet genoeg beheerst. Zo is er bijvoorbeeld een filmpje met een Turkse arts beschikbaar die uitlegt wat dementie is. Nieuw heeft Alzheimer Nederland ook een hulpwijzer ontwikkelt met een overzicht van cultuursensitieve zorginstellingen. Dat zijn zorginstellingen die rekening houden met de effecten die culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben op het alledaagse leven van mensen.

Vandaag is een campagne gestart om het publiek te attenderen op het nieuwe informatiemateriaal. Kijk voor meer informatie op deze pagina van Alzheimer Nederland.

De sites met filmpjes, informatie, verhalen en brochures

Ga hier naar het informatiemateriaal over dementie in de Turkse taal

Download de brochure Dementie, wat nu? in de Turkse taal

Ga hier naar het informatiemateriaal in het Arabisch
Deze site is in het Nederlands. Bij elk artikel of filmpje staat een link om het artikel in het Marokkaans-Arabisch te lezen.

Download de brochure Dementie, wat nu? in het Arabisch