Per 1 januari 2022 kunnen mantelzorgers uit Duivendrecht gebruik maken van de inloopspreekuren in Diemen. Het laatste inloopspreekuur in Dorpshuis Duivendrecht is op donderdag 23 december. Op het inloopspreekuur kunnen mantelzorgers voor hulp en advies terecht bij mantelzorgconsulenten van Markant, centrum voor mantelzorg.  

Bent u mantelzorger in Duivendrecht of zorgt u voor iemand die daar woont? Voelt u zich overbelast of zoekt u naar manieren om uw zorgtaken te verlichten? Heeft u vragen of weet u niet waar u terecht kunt voor het regelen van praktische zaken? Dan bent u vanaf 1 januari 2022 van harte welkom op het mantelzorgspreekuur in Diemen.

De dienstverlening die per 1 januari in de Brede HOED in Diemen wordt geboden, is hetzelfde als die van het mantelzorgspreekuur die tot eind dit jaar in het Dorpshuis in Duivendrecht wordt gehouden. Wel worden de openingstijden flink verruimd. 

Dienstverlening 

De inloopspreekuren zijn er om mantelzorgers te helpen om in balans te komen en te blijven. De mantelzorgconsulenten kunnen uw vragen rondom mantelzorg beantwoorden. Bijvoorbeeld over regelingen en voorzieningen en vervangende mantelzorg. U kunt ook bij hen terecht voor emotionele ondersteuning. Of voor hulp bij regeltaken, zoals het aanvragen van een pgb of een parkeervergunning. De mantelzorgconsulenten kunnen u ook individuele ondersteuning bieden in de vorm van (een serie) gesprekken. Dat kan op het spreekuur, maar desgewenst ook thuis, telefonisch, online of op een andere locatie.  U kunt bij de mantelzorgconsulenten van Markant terecht met al uw vragen rondom mantelzorg, zoals: 

  • Waar vind ik de juiste hulp? 
  • Hoe vraag ik een indicatie aan? 
  • Welke financiële regelingen zijn er? 
  • Hoe ga ik om met alle veranderingen? 
  • Hoe kom ik weer aan mijzelf toe? 
  • Wat zijn de mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen? 
  • Zo nodig kan de mantelzorgconsulenten regeltaken overnemen. 

De mantelzorgconsulenten kunnen u daarnaast helpen met het inschakelen van een vrijwilliger die op afgesproken tijden bij u thuis kan komen. Zo heeft u even tijd om op adem te komen. Dit kan u helpen om de zorg voor de ander langer vol te houden. 

Onze mantelzorgconsulenten van het inloopspreekuur in Diemen werken nauw samen met partners in Duivendrecht, zoals psychologische hulpverleners, maatschappelijk werk en de praktijkondersteuners van het Gezondheidscentrum. 

Inloopspreekuur in Diemen 

Het inloopspreekuur in Diemen is er voor mantelzorgers uit Diemen en Duivendrecht.

Locatie: De Brede HOED, D.J. Den Hartoglaan 8, 1111 ZC in Diemen 

Wanneer: elke woensdag van 09.00 tot 14.00 uur 

Let op: zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, kunt u alleen op afspraak komen. Bel hiervoor met Markant op 020 886 88 00. 

Laatste inloopspreekuur Duivendrecht 

Op donderdag 23 december van 14.00 tot 16.00 uur is het laatste spreekuur in Dorpshuis Duivendrecht, Dorpsplein 60 in Duivendrecht. Vanaf 1 januari 2022 kunt u terecht in Diemen.