Mensen met dementie zo lang mogelijk mee laten doen in de samenleving. Dat is de missie van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. Door deel te nemen blijven mensen met dementie actief, gezond én in contact met anderen. In de ‘Inspiratiewijzer dagactiviteiten voor mensen met dementie’ vind je aansprekende voorbeelden en praktische tools om het aanbod voor mensen met dementie te verrijken.

Mensen met dementie, maar ook hun mantelzorgers hebben zorg en ondersteuning nodig. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland i.s.m. Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) blijkt dat mantelzorgers van mensen met dementie zich bijna twee keer zo eenzaam voelen als anderen. Dit komt mede doordat ze minder sociaal contact hebben vanwege de zorg voor hun naaste met dementie.

Door het faciliteren van dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun naasten ontstaat er meer mogelijkheid tot sociale participatie. Mensen met dementie ervaren meer kwaliteit van leven en voor hun mantelzorgers is de zorg beter vol te houden.

Lees meer (brontekst)