Twee jaar geleden publiceerde Markant de resultaten van een onderzoek naar jonge mantelzorgers in Amsterdam. Dit onderzoek schudde stadsdeel West wakker: jonge mantelzorgers in Amsterdam West moeten weten waar ze hulp kunnen vinden als ze die nodig hebben. Maar wat voor hulp hebben jonge mantelzorgers, en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken, nodig? En sluit het bestaande aanbod aan op die hulpvraag? Om antwoord te krijgen op deze vragen, is stadsdeel West actief op zoek naar deze jongeren.

Arie van der Ham leidt het proces namens stadsdeel West, samen met Heidi Wintels van het Expertisecentrum. Van der Ham: “Iedereen die het rapport over jonge mantelzorgers heeft gelezen, was er even stil van. We schrokken van de grote hoeveelheid jongeren die mantelzorger zijn, en ook van de problemen waar zij tegenaan lopen. Zoals bijvoorbeeld het verhoogde risico op voortijdig school verlaten.” Stadsdeel West besloot een project op te starten om jonge mantelzorgers in kaart te brengen en, indien nodig, te kunnen ondersteunen.

Van der Ham: “We proberen jonge mantelzorgers op drie manieren te bereiken en te ondersteunen. Allereerst door professionals en jongerenwerkers kennis bij te brengen over jonge mantelzorgers en te laten nadenken over de vraag hoe zij steunend kunnen zijn voor de jonge mantelzorger en zijn/haar gezin. Ten tweede door in kaart te brengen welke bewonersinitiatieven al contact hebben met jonge mantelzorgers of die mogelijk in de toekomst te maken krijgen met jonge mantelzorgers. Tot welke inzet zijn zij in staat en bereid? Ook zij krijgen de training aangeboden. Ten derde proberen we de jongeren te ondersteunen door de reeds bij ons bekende jonge mantelzorgers de e-learning En nu jij! aan te bieden.”

Stadsdeel West wil de professionals, bewonersinitiatieven en jongeren samenbrengen om zo inzicht te krijgen in het aantal jonge mantelzorgers, hun ondersteuningsbehoefte en het aanbod. Zodat dit in de toekomst op elkaar af kan worden gestemd en jongeren op korte én lange termijn geen negatieve effecten ondervinden van het zorgen. Van der Ham: “Deze aanpak onderscheidt zich met name door het actief betrekken van bewonersinitiatieven; die geven we zelfs een voortrekkersrol. Daarmee brengen we de gemeentelijke visie op de ‘dragende samenleving’ in de praktijk.”

Reian Betten, orthopedagoog bij het Expertisecentrum, ondersteunt het stadsdeel bij het vinden van jonge mantelzorgers: “Jonge mantelzorgers zijn lastig te herkennen: ze vertellen vaak niet graag over hun situatie. En zelf kunnen ze niet altijd de hulp vinden die ze nodig hebben. Sterker nog, dat hulpaanbod is er nauwelijks.” Het samenbrengen van o.a. wijkverpleegkundigen (de professionals), bewonersinitiatieven, scholen en jongeren kan daar verandering in brengen.

Betten: “Jonge mantelzorgers zijn het meest geholpen met het creëren van bewustwording in hun omgeving waardoor ze zich meer gezien voelen. Ook zouden ze geholpen zijn met meer laagdrempelige hulp vanuit de wijk, die aansluit op hun vraag. Dit alles echter wel zonder de al dan niet aanwezige hulpvraag van de jongere te problematiseren. Want de jongeren zelf hebben er vaak helemaal geen problemen mee dat ze zorgen. Ze doen het gewoon.”

Van der Ham: “Binnenkort willen we de eerste groep ‘bolo-jongeren’ laten starten met de e-learning En nu jij! We richten ons bewust op deze wijk, omdat we al snel ontdekten dat Bos en Lommer verder is in het (h)erkennen van jonge mantelzorgers dan de rest van West. Wat het extra leuk maakt, is dat we merken dat alle partijen heel enthousiast zijn over dit project. Dat motiveert enorm.”

Zie ook:
Themapagina Jonge mantelzorgers
29 november: Training over Jonge mantelzorgers in Bos en Lommer (West)
E-learning En nu jij!