Goed nieuws voor alle jongeren, en in het bijzonder voor jonge (meerderjarige) mantelzorgers: zij hoeven na het overlijden van hun ouder(s) niet langer binnen twee maanden hun ouderlijke huurwoning te verlaten. 

In de wet wordt nu geregeld dat jongeren in een dergelijke situatie een tijdelijk huurcontract krijgen van 2 jaar. Zo krijgen ze de tijd om zich op de rouwverwerking te richten. Ook komt er de garantie dat ze na die periode niet op straat komen te staan. Als de ouderlijke woning niet passend is, moet de huureigenaar een ander aanbod doen. Dit geldt zowel voor sociale huur als voor de particuliere sector. Omdat de wettelijke regeling tijd vergt, spreekt demissionair minister Ollongren vast gedragscodes af met diverse woningcorporaties.
We komen regelmatig schrijnende situaties tegen, waarin jongeren jarenlang voor een zieke ouder zorgen en na hun overlijden abrupt hun woning moeten verlaten. Kom je situaties tegen in Amsterdam e.o. waarin dit speelt? Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Tessa Rademaker, jonge mantelzorger-coach van Markant.