Jonge Amsterdamse mantelzorger lopen vaak vast in het ingewikkelde systeem van de WMO en de geboden hulp schiet tekort. Dit is te lezen in de eerste rapportage van AT5 en De Balie Live Journalism, die de afgelopen maanden hebben onderzocht hoe het gaat met de jonge mantelzorgers in de stad. 

Van alle jongeren in Nederland, is 1 op de 4 mantelzorger. Vaak herkennen ze zich hier niet in. Want voor een familielid zorgen ervaren ze als heel normaal. Toch kan de zorg te veel en te zwaar voelen. Meer dan de helft van de jonge mantelzorgers belandt op latere leeftijd met een hulpvraag in de GGZ. Daarbij spelen schuldgevoel, eenzaamheid, depressie en schaamte vaak een rol. Jonge mantelzorgers hebben vaak school of een baan en zorgen daarnaast nog intensief voor een familielid. Hierdoor hebben ze vaak geen tijd meer over voor leuke dingen en ontspanning. Met overbelasting of sociale isolatie tot gevolg.

Hulp is onvoldoende

Uit het onderzoek van AT5 en De Balie Live Journalism komt naar voren dat mantelzorgers, en ook de jonge mantelzorgers vaak vastlopen in het systeem. De hulp van de gemeente, die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert, is vaak onvoldoende. Zorgvragers kunnen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp krijgen en hulpmiddelen. Maar de gemeente bepaalt uiteindelijk wat er wordt verstrekt en voor welk budget. Zo komt het voor dat aanvragen worden afgewezen. Ook ervaren jonge mantelzorgen dat de communicatie niet altijd goed verloopt, waardoor het regelen van zorg veel tijd kost.

AT5 interviewde de 23-jarige Cheyenne, die al vijf jaar intensief voor haar moeder zorgt. Meerdere aanvragen bij de gemeente om haar te ontlasten werden afgekeurd. “Er wordt niet gekeken of ik, de dochter, het wel red. Ze kijken naar hoe ze het nog meer op mij kunnen afschuiven”, zegt zij.

Lees hier het artikel van AT5

Kijk hier het interview met Cheyenne

Onderzoek naar de psychologische gevolgen

Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de psychologische gevolgen van mantelzorgen op jongeren. Op woensdag 20 april is daar een debat over in De Balie, als onderdeel van het onderzoek. Hier gaan jonge mantelzorgers en hulpverleners/zorgprofessionals met elkaar en de onderzoekers in gesprek. Dit debat is live te volgen op AT5 en later ook terug te zien op de site van deze nieuwszender en van De Balie.

Week van de jonge mantelzorgers

Dat jonge mantelzorgers wel op de kaart staan, blijkt uit de jaarlijkse Week van  de Jonge Mantelzorger. Deze is dit jaar van 1 t/m 7 juni. Tijdens deze week worden door het hele land activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers, maar ook voor professionals die met deze doelgroep te maken hebben. Het doel van de campagne is om bewustwording te creëren en de zichtbaarheid van jonge mantelzorgers te vergroten. Voor de jonge mantelzorgers is hun werk vaak zo vanzelfsprekend, dat ze zelf niet beseffen dat ze mantelzorger zijn. De impact op het leven van een jongere is vaak erg groot. Toch is het ook voor professionals nog lastig om te signalen van een jonge mantelzorger te herkennen.

Week van de jonge mantelzorger

Ook Markant organiseert in deze week activiteiten voor jonge mantelzorgers in Amsterdam. Er komen onder meer straatacties. Houd onze agenda en de instagrampagina Ennujij! in de gaten.

Ondersteuning jonge mantelzorgers

Markant heeft een speciaal programma voor jonge mantelzorgers: En nu jij! Via dit programma worden jonge mantelzorger gecoacht, krijgen ze handvatten en tips en kunnen ze in contact komen met andere jonge mantelzorgers.

Ook geeft Markant voorlichting op scholen. Enerzijds om jongeren bewust te maken dat zij misschien mantelzorger zijn en voor het coachingsprogramma in aanmerking kunnen komen. Anderzijds om docenten op scholen voor te lichten wat mantelzorgen met jongeren doet en hoe zij kunnen signaleren wanneer jongeren hierdoor overbelast raken.