In stadsdeel Zuid neemt het jongerenwerk het voortouw in de bewustwording over jonge mantelzorgers. In 2019 werden 130 jongeren bereikt met een theatervoorstelling over het leven van de jonge mantelzorger; dit jaar zijn de ambities hoger. “We hebben onszelf ten doel gesteld om alle jongeren uit onze 45 groepen bewust te maken over jonge mantelzorgers”, vertelt Veronique Kedde, jongerenwerker bij Combiwel in Zuid. Het expertisecentrum van Markant helpt met informatie en training.

Veronique vertelt: “We zijn bij onszelf begonnen: wat weten wij, jongerenwerkers, over dit onderwerp? En weten we of een jongere thuis bijvoorbeeld te maken heeft met een broertje of zusje met een beperking, of met een ouder met psychische problemen?”.

Het expertisecentrum van Markant gaf een training, met veel informatie uit de praktijk. Collega Linda Ruiter: “Wat een eye-opener om te horen dat 1 op de 5 jongeren jonge mantelzorger is. Dat betekent dat wij met heel veel jonge mantelzorgers te maken hebben, maar vaak weten we het niet.”

Ze nuanceert: “Soms is dat juist goed: jongeren komen naar onze activiteiten om te ontspannen. Dan zijn ze even los van de situatie thuis. Maar soms komen ze ook om even te kunnen praten.”

Veronique vervolgt: “We vroegen ons af in hoeverre we aparte activiteiten voor jonge mantelzorgers moesten organiseren. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen dat we ál onze jongeren over dit onderwerp willen informeren. Voor jonge mantelzorgers is het belangrijk dat ze zich bewust worden dat ze jonge mantelzorger zijn, en dat ze daar ook ondersteuning bij kunnen krijgen als dat nodig is.

Voor alle anderen is het belangrijk om het erover te hebben hoe je daarmee omgaat. Wat doe je als een vriend voor de tweede keer een afspraak afzegt omdat hij met zijn moeder naar het ziekenhuis moet? Hoe houd je contact als iemand weinig tijd heeft om af te spreken?”

Veronique: “Van Markant krijgen we de input om de bijeenkomsten goed voor te bereiden. We hopen ermee te bereiken dat jongeren erover in gesprek durven gaan. Want als er iets naar voren komt uit de verhalen van jonge mantelzorgers, is dat het belangrijk is om erover met anderen te praten. Dat lucht op, dan voel je je minder alleen. En als je praat, wordt soms ook duidelijk dat je hulp nodig hebt.”

Linda: “Dan is het belangrijk om te weten waar je die hulp kunt vinden. Door de kennis die Markant in de training met ons heeft gedeeld, weten we beter hoe we jongeren kunnen helpen, en waar zij terecht kunnen als er meer nodig is.”