Op 1 maart 2020 gaat de kaartenactie ‘Bedank uw mantelzorger’ weer van start. Met de actiekaart kunnen Amsterdammers hun mantelzorger persoonlijk bedanken voor alle hulp en ondersteuning. De mantelzorger krijgt de persoonlijke noot én een VVV-bon per post toegestuurd. Beroepskrachten in zorg en welzijn kunnen bij Markant actiekaarten opvragen om aan cliënten uit te reiken. 

Dit jaar vindt voor de vierde keer de kaartenactie ‘Bedank uw mantelzorger’ plaats. Met de actie kunnen Amsterdammers die chronisch ziek, psychisch ziek of dement zijn, een familielid of naaste bedanken voor de zorg die zij geven. “Mantelzorgers weten vaak wel dat iemand blij is met de hulp en zorg, maar een handgeschreven bedankje kan een mantelzorger veel goed doen!” weet Hanneke de Boer, van Markant. Zij zag hoe de afgelopen jaren het aantal mantelzorgers toenam dat met de kaartenactie werd bereikt: in 2017 kregen zo’n 700 mantelzorgers een kaartje met VVV-bon in de bus; in 2018 waren dat er al 800 en in 2019 waren het er maar liefst 1000. Dit jaar hoopt Markant nog meer mantelzorgers met de actie te bereiken. 

Nieuwe energie 
Een bedankje van degene die zorg ontvangt kan veel betekenen voor de mantelzorger en nieuwe energie geven. Mantelzorger Huib was ontroerd en verrast door het kaartje dat hij van zijn vrouw ontving: “Mijn vrouw schreef mij lieve regels, zoals zij vroeger vaak deed. Ik had nooit verwacht dat dat nog een keer zou gebeuren omdat zij mij nog nauwelijks herkent. Het geeft mij de kracht om vol te houden.” 

Oproep aan beroepskrachten in zorg en welzijn 
Markant roept beroepskrachten in zorg en welzijn op om actiekaarten bij Markant op te vragen en onder cliënten te verspreiden. Dat kan door te bellen met Markant (T 020 886 88 00). Hanneke de Boer licht toe: “Het enige wat u hoeft te doen, is de actiekaart aan de cliënt aan te bieden en hem/haar uit te nodigen om met de actiekaart zijn/haar mantelzorger te bedanken. Wij zorgen er vervolgens voor dat de mantelzorger de persoonlijke noot en de VVV-bon per post ontvangt.” 

Meer informatie  
Voor meer informatie over de kaartenactie kunt u contact opnemen met Markant T 020 886 88 00 of naar www.markant.org/kaartenactie. 

Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. De actie loopt van 1 maart t/m 30 juni 2020. VVV-bonnen worden naar mantelzorgers verstuurd zolang de voorraad strekt.