De premies en zorgvergoedingen van zorgverzekeringen zijn bekend (en duurder). Tot 1 januari kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar of je pakket aanpassen. Als je voor iemand mantelzorgt, dan is het goed te weten dat sommige verzekeraars vergoedingen hebben in de aanvullende verzekering voor een mantelzorgmakelaar, vervangende zorg of cursussen. 

Overstappen

Veel mensen zien op tegen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Toch is het een fluitje van een cent. Je kunt via de website of klantenservice van je huidige zorgverzekeraar eenvoudig en zonder opgaaf van reden opzeggen. Dat kan uiterlijk 31 december 2022. Weet je nog niet precies naar welke zorgverzekeraar je wilt overstappen? Je hebt na opzegging tot 1 februari 2023 de tijd om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Die gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Overstappen hoeft natuurlijk niet, het is een vrije keuze. Stap alleen over als je niet tevreden bent of wanner het je een voordeel biedt. Bijvoorbeeld wanneer een andere verzekering een lagere premie heeft, of wanneer de aanvullende verzekering beter bij jouw situatie past (meer vergoedingen biedt voor zorg die je nodig hebt of wilt verzekeren). Heb je langdurige afspraken met je zorgverzekering, bijvoorbeeld toestemming voor een bepaalde behandeling die het jaar overstijgt, dan is het te overwegen om te blijven zitten waar je zit.

Zit je nu in een collectieve verzekering via je werkgever of een andere organisatie? Weet dan dat de korting op de basisverzekering in collectieve verzekeringen per 1 januari 2023 komt te vervallen. De korting op de aanvullende verzekering blijft wel bestaan. Door deze wijziging is een collectieve verzekering niet altijd meer de voordeligste optie.

De basisverzekering 2023

 • De premie voor de basisverzekering in 2023 stijgt met gemiddeld ruim 10 euro per maand. Zorgverzekeraars bepalen zelf de premie, dus de premie voor de basisverzekering is niet bij alle verzekeraars gelijk. De inhoud van de basisverzekering is wél bij alle zorgverzekeringen gelijk.
 • Het eigen risico blijft 385 euro per jaar per verzekerde.
 • Enkele wijzigingen in het basispakket 2023 zijn:
  – De vergoeding van vitamine D bij een tekort, verdwijnt.
  – De behandeling van tumoren type DMMR of MSI met het medicijn nivolumab in de vorm van immunotherapie, is in juli 2022 toegevoegd aan de basisverzekering.
  – Vergoeding voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten is verlengd tot 1 augustus 2023.

Zorgtoeslag stijgt

Om dat de premies stijgen, gaat ook de zorgtoeslag omhoog. De toeslag gaat met ongeveer € 35,- per maand omhoog en bedraagt maximaal 154 euro per maand. Of je recht hebt op zorgtoeslag, hangt van je inkomen en vermogen af. De grens voor 2023 moet nog worden bepaald.

Zorgtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst. Zorgtoeslag aanvragen

Heb je al zorgtoeslag, dan kun je vanaf 25 november in Mijn toeslagen zien hoeveel toeslag je volgend jaar in krijgt.

Aanvullende verzekering

De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Of je je daarnaast aanvullend wilt verzekeren, is een vrije keuze. Zorgverzekeraars bepalen zelf de pakketten, vergoedingen en premie van de aanvullende verzekeringen die zij aanbieden. Hierin zitten grote verschillen. Zowel in premie als in vergoedingen. Het is dus van belang dat je op een rijtje zet welke zorg je (mogelijk) nodig hebt en waarvoor je je wilt verzekeren. Heb je geen bril? Dan hoeft dat niet in je aanvullende verzekering. Wil je een aanvullende verzekering voor tandartskosten? Maak je gebruik van fysiotherapie? Alles is mogelijk, maar overal  hangt een prijskaartje aan. Bij vergoedingen uit de aanvullende eigen risico, geldt geen eigen risico.

Wist je dat gemeente Amsterdam een collectieve zorgverzekering biedt aan mensen met een laag inkomen? Hierbij krijg je de goedkoopste aanvullende verzekering gratis en korting op de andere twee pakketten. Ga hier naar de pagina van gemeente Amsterdam over de collectieve verzekering

Vergoedingen voor mantelzorg in de aanvullende verzekering

Een aantal zorgverzekeraars – dus niet allemaal – heeft vergoedingen voor mantelzorgers in de aanvullende verzekering. Het gaat om:

 • Vervangende zorg (respijtzorg, logeeropvang)
  Kun je tijdelijk niet voor je naaste zorgen, heb je een adempauze nodig of wil je op vakantie? Er zijn mogelijkheden om je taken tijdelijk te laten overnemen. Dit heet respijtzorg. Verschillende zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding aan van de kosten voor respijtzorg.
  Let op: Deze vergoedingen en het aantal dagen dat wordt vergoed, verschilt sterk per verzekeraar.
 • Mantelzorgmakelaar
  Een mantelzorgmakelaar kan regelwerk uit handen nemen. De kosten voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar worden tot een bepaald bedrag vergoed.
 • Cursussen
  Vergoeding voor betaalde cursussen om mantelzorgers te ondersteunen.

Andere zaken in de aanvullende verzekeringen die interessant kunnen zijn als je voor een naaste zorgt:

 • Overnachtingen gerelateerd aan ziekenbezoek voor patiënt zelf of familie, vaak voor familie die op hetzelfde adres wonen.
 • Reiskosten ziekenbezoek, vaak bij ziekenhuisopname vanaf een bepaalde duur, soms alleen voor familie woonachtig op hetzelfde adres of voor bezoeken van een ziek kind.
 • Kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van de ouders, vanaf een bepaalde opnameduur en tot een bepaalde leeftijd van de kinderen.
 • Instructies ergotherapie voor mantelzorgers.
 • Lidmaatschap patiëntenverenigingen.

Is een aanvullende verzekering voor mantelzorg-vergoedingen nodig?

Je aanvullend verzekeren voor mantelzorgondersteuning zoals hierboven beschreven is niet altijd nodig en soms zelfs overbodig.

 • Sluit alleen een aanvullende verzekering met mantelzorgvergoedingen af als je zeker weet dat je er gebruik van gaat maken.
 • Kijk goed naar de voorwaarden voor vervangende mantelzorg, deze kunnen erg verschillen per verzekeraar. Je hebt niet altijd vrije keuze voor de vorm van de opvang of de aanbieder. Soms heb je vooraf toestemming nodig van de verzekeraar. Of moeten zowel de zorgvrager als de mantelzorger verzekerd zijn voor respijtzorg. Allemaal aspecten om goed op te letten bij je overweging.
 • Heeft jouw zorgvrager een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan kom je niet in aanmerking voor vergoeding van respijtzorg vanuit de zorgverzekering.
 • Heeft jouw zorgvrager recht op respijtzorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Ook dan om je niet in aanmerking voor vergoeding van respijtzorg vanuit de zorgverzekering.
 • Is een betaalde cursus nodig? Markant heeft een groot aanbod aan trainingen, bijeenkomsten en cursussen om mantelzorgers te ondersteunen. Helemaal gratis.
 • Een mantelzorgmakelaar kan veel regeltaken uit handen nemen en weet de weg. Dat kan heel handig zijn. Weet wel dat je veel dingen eenvoudig zelf kan regelen en gratis hulp en advies kan krijgen bij verschillende instanties. Bijvoorbeeld het Buurtteam in Amsterdam, organisaties voor mantelzorgondersteuning als Markant of specifieke organisaties en verenigingen zoals Per Saldo (voor persoonsgebonden budget, pgb).
 • Zorg je voor een naast met dementie, dan heb je recht op een casemanager en heb je in veel gevallen geen mantelzorgmakelaar nodig. De casemanager weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio en kan bemiddelen bij het regelen van zorg en helpen bij het maken van keuzes. Deze hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Hulp bij het kiezen

Op internet vind je een aantal kieswijzers om je te helpen bij je keuze voor je zorgverzekering. Hier geef je aan welke basisverzekering je wilt en welke zorg je wilt verzekeren in de aanvullende verzekering. Niet alle kieswijzers hebben hier ook de optie om vergoedingen voor mantelzorg mee te nemen in de selectie. Bekende kieshulpen als Zorgkiezer.nl  Independer.nl hebben die optie niet. De kieswijzer van Consumentebond.nl heeft alleen de optie om vervangende mantelzorg mee te nemen in de vergelijking.

Op Zorgwijzer staat een handig overzicht van alle verzekeraars en de vergoedingen voor mantelzorgers die zij bieden in de aanvullende verzekering. Inclusief de premies.

 

Dit overzicht is met de grootste zorg samengesteld, maar we claimen niet compleet te zijn en je kunt er geen rechten aan ontlenen.