Er zijn 9,9 miljoen mensen met een chronische aandoening. Er zijn ook mensen die tijdelijk ziek zijn en mensen die niet meer beter worden. Welke aandoening u ook heeft, het is belangrijk om ook goed voor uzelf te zorgen. Doet u dit niet, dan gaat dat ten koste van uw gezondheid en uw omgeving. Goed voor uzelf zorgen, is dus noodzakelijk. Maar het is niet makkelijk. Het vraagt moed om uw situatie onder ogen te zien en om te kiezen voor alles wat beter voor u is.

Het boek ‘Klein geluk als je ziek bent’  sluit aan bij de visie van positieve gezondheid. Hierin staat goed voor uzelf zorgen centraal. Hoe kunt u zelf bepalen wat u wilt veranderen? Welke factoren bepalen hoe gelukkig u zich voelt, ongeacht of u ( of uw naasten) ziek zijn?  In het boek staan ‘recepten voor Klein Geluk’. Hoofdstukjes met steeds één onderwerp. Zo leert u stap voor stap om goed voor uzelf te zorgen. Een boek over veerkracht en eigen keuzes.
Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber verzorgt het voorwoord. Laat u inspireren.

NB: bekijk ook het boek ‘Klein geluk voor mantelzorger’  voor meer recepten voor geluk.

Brontekst