Veel ouderen zijn eenzaam in de laatste levensfase en sterven alleen. Thuis maar ook in het verpleeg- of verzorgingshuis. VPTZ-Amsterdam (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) zoekt mensen die een paar uur per week aandacht willen geven aan iemand in de laatste levensfase. Gewoon, door er te zijn, te praten of samen een activiteit te ondernemen.

Bijzonder vrijwilligerswerk
Bij VPTZ-Amsterdam (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) komen wekelijks zoveel hulpvragen binnen dat extra vrijwilligers zeer welkom zijn. Voor overdag of ’s nachts om te waken. Ervaring is niet nodig. Wel betrouwbaarheid, betrokkenheid, inlevingsvermogen en het hart op de goede plaats. Vrijwilligers krijgen een goede training, begeleiding en onkostenvergoeding. De eerstvolgende basistraining start in oktober.
Bent u geïnteresseerd in dit bijzondere vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met VPTZ-Amsterdam, onderdeel van Markant, centrum voor mantelzorg. T. (020) 886 88 00 / info@markant.org  /  www.markant.org