VPTZ-Amterdam van Markant werkt hard aan het ondersteunen van mensen in de laatste levensfase in Amsterdam en Diemen. Zo organiseren wij verschillende bijeenkomsten voor onze vrijwilligers om hun kennis en kunde te ontwikkelen.

Casuïstiek bijeenkomst; Vrijwilliger en/of vriend?
Zo was er op woensdag 6 oktober een casuïstiek bijeenkomst. Een bijzondere bijeenkomst gebaseerd op een mooie inbreng van een van onze vrijwilligers. Een mail die wij ontvangen hadden van onze vaste verwijzers (een palliatief verpleegkundige van Cordaan) en bij toeval een inzet in samenwerking met onze collega’s van Informele Respijtzorg.

We zijn gestart met de definitie van ‘casuïstiek’ uit Winkler Prins 1870  NEDERLANDSE ENCYCLOPEDIE; “Casuïstiek noemde men in de voormalige godsdienstige zedeleer dat gedeelte, hetwelk zich bezig hield met de oplossing van zeer moeijelijke gewetensbezwaren in bepaalde gevallen, vooral bij een strijd van verschillende pligten.” 

Verschillende deelnemers moesten lachten om ‘De oud Nederlansche taal’. En de aanwezigen gaven gelijk aan de essentie te voelen. Zeker na aankondiging van het onderwerp: Vriendschappelijke gevoelens. Deze gevoelen kunnen ontstaan bij alle betrokkenen en een gevoel van veiligheid geven, of juist niet. Hoe gaan we hiermee om?
Het was een fijn gesprek en er we hebben veel met elkaar gedeeld. We hebben nieuwe inzichten gekregen en zijn weer alert. Alle deelnemers hebben de gedichtenbundel vanuit het Palliatief Netwerk Amsterdam gekregen: ‘Wat geef je mee? Wat laat je achter’?

Grootstedelijk Overleg
Daarnaast wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk binnen de professionele palliatieve zorg. Zo hebben de coördinatoren op donderdag 7 oktober deelgenomen aan een grootstedelijk overleg van verschillende VPTZ-organisaties die vooral inzetten in de thuissituatie. Het initiatief kwam uit Rotterdam, andere deelnemende steden waren Den Haag en Utrecht.

“Het was leuk kennis te maken met elkaar. Er werd veel uitgewisseld en snel werden de overeenkomsten en verschillen duidelijk. Aantallen, van zowel vrijwilligers als cliënten, subsidie en werkwijze. Het doel is om elkaar te helpen en in gesprek te gaan over Grootstedelijke problematiek, zoals tekorten in de zorg en culturele diversiteit. Ook naamsbekendheid en het werven van cliënten staat op het programma. We raakten niet uitgepraat en zullen elkaar snel weer online treffen,” vertelt Barbara Batenburg, coördinator VPTZ.

Ook een vrijwilliger aanvragen?
Wilt u overleggen over de mogelijkheden voor een vrijwilliger bij uw cliënt? Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op via vptzamsterdam@markant.org of bel 020 886 88 00 en vraag naar Barbara of Marianne.

Laat niemand in eenzaamheid sterven