Mensen in de laatste levensfase hebben vaak behoefte aan extra aandacht, ondersteuning en aanwezigheid van een ander. Markant zoekt mensen in Amsterdam die als vrijwilliger palliatieve terminale zorg (VPTZ) minimaal 1x in de week aandacht willen geven aan iemand in de laatste levensfase. Gewoon, door er te zijn, te luisteren of samen een activiteit te ondernemen. Thuis of in een woonzorgzorgcentrum. Dit kan op alle momenten van de dag, je kan zelf aangeven wat je prettig vindt. Ervaring is niet nodig. Wel betrouwbaarheid, betrokkenheid, inlevingsvermogen en het hart op de goede plaats. Vrijwilligers krijgen een goede training, begeleiding en een onkostenvergoeding.

Basistraining voor nieuwe vrijwilligers
Op woensdag 4 maart start een basistraining voor nieuwe vrijwilligers VPTZ. Deze basistraining bestaat uit 3 bijeenkomsten en een praktische training. Met deze training ben je goed voorbereid op het werk dat je gaat doen. Je ontdekt wat het werk inhoudt, wat je zoal tegenkomt, hoe je daar mee om kan gaan en wat er van jou wordt verwacht. Markant betaalt de kosten. Deze basistraining is verplicht, voordat je ingezet wordt als vrijwilliger.

Wil je meer weten? Of wil je je aanmelden?

Neem contact op met Markant via vptzamsterdam@markant.org of 020-886 88 00.

Kijk hier voor meer informatie over VPTZ.