Op maandag 14 december vindt het online Congres Jonge Mantelzorg plaats. Het thema dit jaar is ‘Signalering jonge mantelzorgers’. Het congres richt zich op jonge mantelzorgers, beroepskrachten in zorg en welzijn, onderwijs, beleidsmedewerkers en natuurlijk alle overige geïnteresseerden.

Tessa Rademaker en Elsemieke Koole van Markant verzorgen één van de verdiepende sessies. “Bewustwording over jonge mantelzorgers en het delen van tips en best practices is zo belangrijk. Uiteindelijk kunnen we jongeren dan eerder en beter ondersteunen.”

De organisatie wordt uitgevoerd door de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg en de partnerorganisaties die jonge mantelzorgers ondersteunen, in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer over het congres op de website van JMZPro.

Meld je hier aan voor het congres. Deelname is gratis.