Uit onderzoek van MantelzorgNL en Stichting Sick and Sex blijkt dat mantelzorgers minder emotionele intimiteit (40%) en minder fysieke intimiteit (45%) ervaren met hun zorgvrager dan voor de tijd dat de zorgsituatie ontstond. En dat blijkt ook bij te dragen aan (de kans op) overbelasting bij de mantelzorger.

Zorgtaken zetten de relatie onder druk. Ben je nog wel de partner, het kind of de ouder van je naaste? Of ben je puur de zorgverlener geworden? Wanneer een mantelzorger zich voornamelijk zorgverlener voelt, komt de bevestiging dat de oorspronkelijke relatie er niet meer is.

Onder emotionele intimiteit valt steun en vertrouwen geven aan elkaar, maar ook samen lachen en huilen. Voorbeelden van fysieke intimiteit zijn: een arm om iemand heen slaan of een knuffel geven. Van de mantelzorgers die zorgen voor hun partner, geeft 84% aan dat er naast verlies van intimiteit ook negatieve gevolgen zijn voor de seksuele relatie. Bij meer dan de helft van deze partnerrelaties, is er geen sprake meer van een seksuele relatie (59%). De verstoorde balans in geven en nemen, de afname van gelijkwaardigheid en de afname van libido worden als grootste redenen genoemd.

Hogere belasting

Uit het onderzoek blijkt ook dat de belasting toeneemt wanneer een mantelzorger zich meer zorgverlener voelt dan iemands partner, kind of ouder. Degenen die zich vooral – of alleen – zorgverlener voelen in plaats van partner, kind of ouder van de zorgvrager, ervaren duidelijk een hogere belasting. Zij scoren gemiddeld een 7,68 op de ervaren belasting, terwijl degene waarbij de oorspronkelijke relatie nog gevoeld wordt minder belasting ervaren. Zij geven een 6,02.

Hulp van zorgprofessionals

MantelzorgNL en Stichting Sick and Sex zien ook een rol weggelegd voor zorgprofessionals. Zij zouden het onderwerp intimiteit en seksualiteit niet moeten schuwen en bespreekbaar moeten maken. Het is belangrijk dat de oorspronkelijke relatie van de mantelzorger en zorgvrager in stand blijft. Dat is essentieel in het voorkomen van overbelasting. Slechts 1 op de 5 mantelzorger die zorgen voor een partner, geeft aan dat de impact van de aandoening op de seksuele relatie is besproken op initiatief van de zorgprofessional.

Rianne Hanning, projectleider bij MantelzorgNL: ’Wanneer een zorgprofessional bijvoorbeeld in een zorgplan bespreking niet alleen inzet op zorg, maar ook op wat zorgvrager en mantelzorger samen beweegt in de relatie, is dat ook een manier om overbelasting te voorkomen. Samen kun je bekijken hoe de onderlinge band ook als iemand ziek wordt, kan blijven.’

Meer weten?
Lees hier het onderzoeksrapport van MantelzorgNL: ‘Veranderende relaties’