U bent mantelzorger en u bent actief in een organisatie, vereniging of club. Daardoor komt u regelmatig in contact met andere inwoners. U kent de mensen in de wijk. U vindt het leuk om te organiseren en verbindingen te leggen. Dan is het nèt iets voor u om mantelzorgambassadeur te worden!

Voor wie
Mensen die actief zijn in hun eigen netwerk en de taal spreken die binnen dat netwerk past, zijn precies de personen die het verschil kunnen maken om op hun eigen manier informatie te verstrekken over mantelzorg.

  • (ex)-mantelzorgers
  • vertrouwenspersonen
  • sleutelfiguren

Wat leert u? 
Veel mensen kennen wel iemand die landurig voor een naaste zorgt. Niet altijd wordt die zorg herkend als mantelzorg. Mensen die zelf klaastaan voor hun naaste, zien dat vaak als de gewoonste zaak van de wereld.

Als ambassadeur leert u: a.) wie mantelzorger is en b.) hoe u die herkent en c.) hoe u die het beste bereikt. Door uw netwerk in te zetten, weet u in contact te komen met deze mantelzorgers. U verstrekt informatie, verwijst door en ondersteunt deze groep mensen.

Presentatie en communicatie is een belangrijk onderdeel van de cursus. U leert fondsen te werven en uw netwerk op de juiste manier in te zetten. U leert hoe u de mantelzorger benadert en u kunt vragen van mantelzorgers beantwoorden.

U leert wat uw sterke punten zijn, waardoor u die kunt gebruiken in uw werk als ambassadeur. Tijdens de maandelijkse samenkomst leert u ook van ervaringen van andere ambassadeurs.

Inzet
Elke maand is er een bijeenkomst, samen met drie andere jaargangen. Tijdens deze bijeenkomst heeft u contact met mede-ambassadeurs en krijgt u weer nieuwe handvatten om uw taak goed te kunnen uitvoeren.

Bij elke bijeenkomst is één van de ambassadeurs verantwoordelijk voor een half uur invulling van het programma. De invulling daarvan is altijd verrassend!

Data
De cursus wordt 1x per jaar gegeven en bevat 8 bijeenkomsten.

In 2015 start de cursus op 25 augustus, dinsdag 13:00 uur in Verpleeghuis Gaasperdam.

Voor meer informatie of aanmelden neemt u contact op met Markant, 020-886-88-00 of email: info@markant.org