Het Amsterdam UMC doet onderzoek onder mantelzorgers. Het onderzoek gaat over de dagelijkse, persoonlijke, algemene activiteiten, de betekenis van de activiteiten (hoeveel moeite, hoe waardevol, etc.), en het welzijn en functioneren. De universiteit onderzoekt welke activiteiten winst voor mantelzorgers kunnen opleveren wat betreft welzijn en functioneren en waar juist overbelasting door dreigt te ontstaan.

Meedoen aan het Whereabouts-onderzoek omvat het invullen van een online vragenlijst. Daarnaast houdt u  op uw eigen smartphone bij wat uw dagelijkse aan activiteiten doet. Dit gebeurt in de speciale Whereabouts-app van de onderzoekers. Deze smartphone applicatie ‘Whereabouts’ is ontwikkeld om sociaal-maatschappelijke activiteiten in kaart brengt. De app wordt gebruikt om verschillende soorten activiteiten, de hoeveelheid inspanning en het persoonlijk belang daarvan te meten.

Mantelzorgers van 16 jaar of ouder met een geschikte smartphone (IPhone: iOS 9+ , ANDROID 5+) worden uitgenodigd om mee te doen met het onderzoek.

Helpt u graag mee?

Meldt u dan aan via een mailtje aan whereabouts@amsterdamumc.nl

Wilt u meer informatie over het onderzoek, stuur dan een mail naar de onderzoeker, dr. Heleen Beckerman van het Amsterdam UMC. Zij zal u dan nadere informatie toesturen. U kunt haar bereiken via h.beckerman@amsterdamumc.nl