Met trots kunnen wij vertellen dat Markant, centrum voor mantelzorg de Roze Loper heeft behaald. De Roze Loper is een keurmerk voor zorginstellingen die zich hard maken voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Tolerantie, respect, openheid en inclusie zijn daarbij belangrijke waarden. Anders gezegd; het geeft aan dat een organisatie uitdraagt en zorgt dat iedereen welkom is, ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit of intersekse conditie.

Inclusief voor iedereen Nu we de Roze Loper hebben behaald, kunnen we de buitenwereld laten zien dat we een inclusieve organisatie zijn op het gebied van seksuele diversiteit. Wieke Hengeveld, coördinator informele zorg: “Wij zijn natuurlijk niet alleen inclusief op het gebied van seksuele diversiteit. Wij zijn inclusief voor iedereen, ongeacht beperking, ziekte, afkomst, religie of cultuur. Met het keurmerk de Roze Loper dragen we echter extra uit dat dit ook op het gebied van seksuele diversiteit zo is!”

Ondersteuning beter bereikbaar voor iedereen Vorig jaar bleek uit gesprekken met andere zorgorganisaties dat onder andere ouderen met homoseksuele relaties naar het keurmerk kijken voordat ze zorg aanvragen bij een organisatie. Wieke: “Wij vinden het erg belangrijk dat iedere mantelzorger die ondersteuning nodig heeft bij ons durft en kan aankloppen; door dit keurmerk hopen we deze doelgroep beter te bereiken. Ook vinden we het belangrijk dat vrijwilligers zich bij ons welkom voelen en de openheid ervaren om te zijn wie ze zijn. Hoewel we denken en regelmatig terughoren dat we deze openheid, respect, tolerantie en inclusie al bieden in onze dienstverlening, willen we dat met dit keurmerk extra benadrukken. Daarnaast kunnen we onze dienstverlening nog beter maken.”

Zichtbaar Komende periode gaat Markant zich inzetten om het inclusieve denken intern en extern te vergroten. Dit zal zich vertalen in meer informatie over seksuele diversiteit op onze website en sociale media kanalen. Daarnaast zal Markant meer trainingen en cursussen voor vrijwilligers over seksuele diversiteit en voorlichtingen voor homoseksuele, intersekse en/of transgender mantelzorgers en hulpvragers aanbieden.

Meedenken Heeft u zelf nog ideeën over hoe we Markant inclusiever kunnen maken op het gebied van seksuele diversiteit? Heeft u tips? Laat het ons dan weten, we staat ervoor open.

 

De werkgroep voor de Roze Loper bestaat uit Karin de Roo (manager Markant), Wieke Hengeveld (coördinator informele zorg) en Saskia Jansen (coördinator informele zorg). Bereikbaar via T. 020 886 88 00 E. info@markant.org