Een moeder die voor haar kind of partner met psychische problemen zorgt. Een vriendin die zich zorgen maakt om haar beste vriend met een psychisch probleem. Een kind dat opgroeit met een ouder die psychisch kwetsbaarheid is.

Familieleden, vrienden en kennissen die zorgen voor een naaste die ziek, beperkt of verslaafd is, zijn mantelzorger. Mantelzorgers van mensen met psychische problemen zijn relatief vaak overbelast.

Markant kan veel voor deze mantelzorgers betekenen!

In Amsterdam Zuidoost heeft Markant vrijwilligers beschikbaar die deze mantelzorgers kunnen helpen. De vrijwilliger bespreekt samen met de mantelzorger hoe hij/zij ondersteund, gehoord en erkend kan worden. Let op! Het gaat om ondersteuning van de mantelzorgers van mensen met psychische problemen. Niet van de mensen met de psychische problemen.

Uiteraard kan Markant warm doorverwijzen naar organisaties die mensen met psychische problemen kunnen helpen.

Wil je helpen of kun je hulp gebruiken?
Wil jij deze mantelzorgers helpen? Of ben je zelf een mantelzorger die ondersteuning kan gebruiken?
Neem dan contact op met Wieke Hengeveld via: whengeveld@markant.org of bel naar 020- 886 8800