Zo’n 12% van de mantelzorgers zorgt voor iemand met een psychische aandoening, zoals depressie, een autistische stoornis of angststoornis. Familie en naasten van mensen met psychische aandoeningen zijn relatief vaak zwaar belast. “Belangrijk dus om deze groep extra te ondersteunen,” vindt Karin de Roo, manager van Markant. “Want de zorg is vaak zwaar voor familieleden, terwijl het reguliere ondersteuningsaanbod niet goed aansluit op hun behoeftes. Vandaar dat we willen onderzoeken hoe we de ondersteuningsmogelijkheden voor deze groep kunnen verbeteren.” Hiermee wil Markant aanvullend zijn op bestaande ondersteuning van o.a. Prezens, PuntP en de Regenboog Groep.

Een vrijwilliger die helpt

Markant heeft meer dan 500 vrijwilligers in de stad die wekelijks mantelzorgers ondersteunen met raad en daad. De Roo: “Dat doen we al jaren voor chronisch zieken, ouderen en kinderen met een beperking. Dat doen we nu voor mensen met een psychische aandoening.” Dit najaar start een pilot in Zuidoost. Daar worden goed getrainde vrijwilligers ingezet die ggz-mantelzorgers ondersteunen. Ook is er de mogelijkheid dat een vrijwilliger ouders met psychiatrische klachten ondersteunt bij de zorg voor hun gezin. De Roo: “Hopelijk kunnen we dat in de toekomst in de hele stad aanbieden.”

‘De Mat’-training

Dit najaar biedt Markant driemaal de gratis training ‘De Mat’ aan. In deze training staat de interactie met het familielid centraal. Trainer Ingrid Bouwman: “We werken met praktische en herkenbare instrumenten zoals de Mat en de Tas. Deelnemers oefenen met concrete situaties uit het eigen leven.” De eerste training zit inmiddels vol, voor de andere trainingen kunnen deelnemers zich nog aanmelden.

Kennis delen

Beroepskrachten in zorg en welzijn zijn vaak een belangrijke schakel in de ondersteuning van mantelzorgers. Ook zij kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Daarom organiseert Markant bijeenkomsten waarin kennos over de ondersteuning van ggz-mantelzorgers wordt gedeeld. De eerstvolgende bijeenkomst Naasten in de GGZ vindt plaats op 12 september a.s., met veel praktische handvatten en tips.

Aanvullend

De twee initiatieven zijn aanvullend op reeds bestaande ondersteuningsmogelijkheden voor ggz-naasten, zoals de familiespreekuren van Prezens (onderdeel van GGZ inGeest) en PuntP (onderdeel van Arkin). Ook zijn er de ‘Mijn ihelp’ online zelfhulpcursussen voor ggz-naasten: ‘Hoe gaat het met u?’ en ‘Als de zorg te zwaar is’ , waar Markant aan heeft bijgedragen.  Wat vrijwilligerszorg betreft, wil Markant aanvullend zijn op bijvoorbeeld de psychiatrie-maatjes van de Regenboog Groep.