Stadsdeel West vroeg Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam om twee Marokkaanse zelforganisatie te begeleiden bij het bespreekbaar maken van mantelzorg: Fath en Aknarij West. Saadia, bestuurslid van Aknarij West weet uit eigen ervaring – haar man heeft intensieve zorg en begeleiding nodig – hoe zwaar mantelzorg kan zijn: “Maar daar praat je niet over. Als je zegt dat de zorg je zwaar valt, wordt dat al snel gezien als klagen. En dat doe je niet.” Als gevolg hiervan is praten over mantelzorg taboe. Saadia: “Daar willen we verandering in brengen: het is belangrijk om mantelzorg bespreekbaar te maken.”

Daarbij krijgt Aknarij West hulp van het Expertisecentrum. Heidi Wintels, van het Expertisecentrum: “We brengen onze kennis in en denken mee. Ook nodigen we gastsprekers uit.” De inzet van het Expertisecentrum is mogelijk gemaakt door stadsdeel West. Gracia Velland, beleidsmedewerker mantelzorg bij stadsdeel West licht toe: “Door de veranderingen in de zorg zal de druk op mantelzorgers toenemen. Extra belangrijk dus dat mantelzorgers de weg naar passende ondersteuning weten te vinden. Amsterdammers met een niet-westerse achtergrond zijn niet altijd goed op de hoogte van wat er mogelijk is en ontvangen daardoor niet altijd de ondersteuning die men nodig heeft. In samenwerking met de organisaties Aknarij West en Fath willen we daar verandering in brengen. Daarbij maken we gebruik van de netwerken die er al zijn.”

Dat er behoefte is aan informatie over mantelzorg, bleek tijdens de eerste bijeenkomst op 29 mei jl. waar Lia van Dam, van Markant, informatie gaf. Saadia: “We hadden op vijftien vrouwen gerekend, maar het waren er minstens vijftig!”. In het begin was iedereen stil. Totdat Saadia het ijs brak door haar eigen verhaal te vertellen. Toen kwamen de vragen los: hoe zit het met vergoedingen, bijvoorbeeld voor het aanpassen van de woning of vervoer, waar kun je terecht met vragen, waar kun je terecht voor hulp? “Dit onderwerp blijft ook na de zomer bij ons op de agenda staan,” vertelt Saadia. “Dan gaan we een nieuwe serie bijeenkomsten organiseren, zodat vrouwen in een vertrouwde omgeving ervaringen met elkaar kunnen delen.”