Wie een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt om zorg in te kopen, kan te maken krijgen met wantrouwen. Met onnodige controles, administratieve rompslomp of kortdurende indicaties tot gevolg. Per Saldo roept mensen op hun ervaringen te delen.

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) krijgt jaarlijks een paar honderd signalen van zorgfraude, ook over pgb’s. Er is dan een vermoeden van fraude waarop onderzoek volgt. Opmerkelijk is dat de vermoedelijke fraudeur vaak niet de budgethouder is, maar de zorgaanbieder.  Duizenden mensen met een beperking hebben dagelijks te maken met het wantrouwen van de verstrekkers van het budget. Bij een vermoeden van fraude, schakelen gemeenten of zorgverzekeraars vaak een andere partij in om de indicatie te controleren. Het kan dan voorkomen dat u minder uren krijgt toegewezen dan het aantal waarvoor u een indicatie heeft gekregen. Of u krijgt een indicatie voor 1 of 2 jaar, terwijl u een chronische beperking hebt en dus steeds weer opnieuw een aanvraag moet doen.

Meldpunt bij Per Saldo

Ervaart u ook problemen met de indicatiestelling? Meld het dan bij Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). De vereniging roept mensen op om hun ervaring op dit gebied te delen. Alle meldingen worden anoniem gemaakt. Per Saldo bundelt de ervaringen en zal ze overhandigen aan het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Meld hier uw ervaring

Uitzending Kassa

Afgelopen zaterdag (19 maart) heeft het tv-programma Kassa aandacht besteed aan de prijs van het wantrouwen dat budgethouders treft. Heeft u de uitzending gemist? Op de website van BNNVARA/Kassa kunt u deze uitzending terugkijken.