In 2021 heeft het expertisecentrum van Markant onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven van jonge mantelzorgers in het basisonderwijs. Naar jonge mantelzorgers in het voortgezet onderwijs was al eerder onderzoek gedaan. Van kinderen in de leeftijd van het basisonderwijs was echter nog weinig bekend over de impact van opgroeien met zorg op hun leven.

Onderzoeker Elsemieke Koole nam vragenlijsten en interviews af bij leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs. Op basis hiervan concludeert zij dat de kwaliteit van leven van jonge mantelzorgers lager is dan van leeftijdsgenoten die niet opgroeien met een ziek gezinslid. Het grootste verschil is te zien bij jonge mantelzorgers die opgroeien met een zieke ouder. Uit de interviews met leerkrachten blijkt verder dat leerkrachten in het basisonderwijs niet tot nauwelijks op de hoogte zijn van de term jonge mantelzorgers en de eventuele gevolgen van het opgroeien met zorg. Dit grijpt Koole aan om het belang van vroeg signalering door de basisschool te benadrukken. Zij ziet een rol voor het expertisecentrum van Markant om informatie en ondersteuning te bieden aan leerkrachten in het basisonderwijs, zodat zij jonge mantelzorgers eerder herkennen en zo nodig kunnen ondersteunen of naar ondersteuning kunnen verwijzen. Zowel de samenvatting van het onderzoek als het volledige onderzoeksrapport zijn op deze website in te zien:Lees de samenvatting: Samenvatting onderzoek jonge mantelzorgers op de basisschoolLees het complete onderzoek: Onderzoek jonge mantelzorgers op de basisschoolVoor meer informatie over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Elsemieke Koole (Markant), via mail ejongkind@markant.org of telefonisch via T 020 886 88 00.