In verband met de corona maatregelen gaan de cursussen en bijeenkomsten van Markant voorlopig via beeldbellen.

Op 29 april start Markant met een wekelijkse online gespreksgroep voor mantelzorgers uit Amsterdam en Diemen. Onder leiding van Karin van Bodegraven van Markant gaan mantelzorgers aan de hand van thema’s met elkaar in gesprek. Er wordt informatie gedeeld en er is ruimte om vragen te stellen en tips uit te wisselen. Deelname is gratis.

Thema 29 april:
‘Wat als je zorgt voor iemand die de huidige situatie niet goed begrijpt? Denk aan een naaste met dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een verstandelijke beperking.

Wanneer
Elke woensdag vanaf 29 april 2020 van 15.00 tot 16.00 uur.
Mantelzorgers kunnen wekelijks of incidenteel meedoen mits men zich van tevoren heeft aangemeld bij Markant.

Beeldbellen
Kennis van beeldbellen is niet nodig. Deelnemers krijgen na aanmelding een instructie.
U krijgt zo nodig telefonische hulp als u er niet uitkomt.

Aanmelding
Bel voor aanmelding naar Markant: T. 020- 886 88 00 of stuur een mail naar info@markant.org o.v.v. Online gespreksgroep voor mantelzorgers

De volgende bijeenkomst van de online gespreksgroep is op 6 mei van 15.00 tot 16.00 uur.