Nieuwe online zelfhulpcursus Als de zorg te zwaar is

Vanaf april 2015 is deze nieuwe zelfhulpcursus online op de website www.MijniHelp.nl

De online cursus is bedoeld voor iedereen voor wie de zorg voor iemand met psychische problemen zo zwaar is geworden dat de situatie uit de hand loopt of dreigt te lopen.

Psychische problemen kunnen heel ingrijpend zijn voor iemand zelf, maar ook voor de naasten in de directie omgeving. Een ouder, kind, partner, broer, zus, vriend kan zich heel wanhopig en machteloos voelen. Het kan iedere mantelzorger overkomen dat de druk te groot wordt, dat de situatie uit de hand loopt. Voor een mantelzorger die zo’n grote druk ervaart is deze cursus bedoeld.

Een moeder vertelt: Mijn dochter van 25 jaar heeft een persoonlijkheidsstoornis. Ze woont nog thuis. De laatste twee jaar zijn er enorme spanningen in huis. Ze heeft vaak agressieve uitbarstingen waar ik geen raad mee weet. Vorige week werd het me echt teveel. Toen we boven aan de trap stonden heb ik haar een duw gegeven. Ze viel de trap af. Gelukkig heeft zij niets gebroken. Ik ben zo geschrokken.

Voor mantelzorgers in Amsterdam die de online cursus volgen is begeleiding mogelijk bij het doorlopen van de cursus. De begeleiding kan via de chatbox, per mail, telefonisch of op afspraak.  Aanmelden voor de cursus kan op de site www.MijniHelp.nl.

Nieuw in de cursus is dat de mogelijke verliezen die mantelzorgers ervaren aan bod komen en het rouwproces dat mantelzorgers hierbij kunnen doormaken.

Ook de in het project ‘Als mantelzorg ontspoort’ verworven knowhow is benut bij het ontwikkelen van deze cursus.

De cursus is ontwikkeld door PuntP preventie, Prezens en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam van Markant. Mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Amsterdam.

Andere cursussen voor mantelzorgers zijn op www.MijniHelp.nl zijn: ”Hoe gaat het met u?’ en ‘Omgaan met stress’.