Er is een nieuwe versie van de Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam beschikbaar. De Wegwijzer is een hulpmiddel waarmee beroepskrachten zicht krijgen op de ondersteuningsmogelijkheden waar een mantelzorger gebruik van kan maken, waaronder respijtzorg.

In een ‘beslisboom’ wordt u met een aantal vragen naar de opties geleid die in de betreffende situatie van toepassing zijn. Dit betreft zowel ondersteuning voor de mantelzorger zelf, als voorzieningen voor de zorgvrager waarmee de mantelzorger (tijdelijk) wordt ontlast.

Bekijk de nieuwe versie

Heeft u vragen of hulp nodig bij de wegwijzer?
Neem dan contact op met onze helpdesk. Op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, Tel. 020 886 88 00.