Afdeling VPTZ van Markant heeft in samenwerking met Stadsdeel Nieuw West en stichting SGAN (Stichting Gezondheid Allochtonen)  8 nieuwe vrijwilligers getraind voor ondersteuning in de laatste levensfase. Het gaat om Arabisch sprekende vrijwilligers die ingezet zullen worden bij Marokkaanse Nederlanders in de laatste levensfase. Cliënten met een niet-westerse achtergrond hebben soms een andere kijk op de laatste levensfase. Het kan daarom fijn zijn om begeleid te worden door iemand die je hierin begrijpt en steunt.  De vrijwilligers ronden binnenkort de basistraining af en zijn per half september beschikbaar.