Donderdag 10 december jl. presenteerde Hanneke Borger de resultaten van recent onderzoek naar Amsterdamse jongeren die opgroeien met zorg. Tot voor kort was er weinig feitelijke informatie over jonge mantelzorgers in Amsterdam. Om hoeveel jongeren gaat het? En hoe kunnen we hen het beste ondersteunen? Het onderzoek is uitgevoerd in 2014 en 2015 en geeft inzicht in de belevingswereld van Amsterdamse jongeren die opgroeien met een ziek familielid.

Download PDF Onderzoeksrapport (Addressing) the Elephant in the Room