Sinds 1 juli 2015 is het verlenen of ontvangen van mantelzorg toegevoegd aan de bestaande gronden voor het verkrijgen van urgentie om voorrang te krijgen bij toewijzing van een sociale huurwoning. In opdracht van de gemeente onderzocht het Expertisecentrum hoe vaak woningcorporaties met dit soort verzoeken worden benaderd en hoe zij hiermee omgaan. Op basis van interviews met corporaties wordt geconcludeerd dat woningcorporaties nauwelijks woonvragen van mantelzorgers en/of zorgvragers binnen krijgen. Ook wordt gesignaleerd dat er bij corporaties weinig kennis is van ziektebeelden, ziekteverloop en mantelzorg gerelateerde risico’s, waardoor het voor corporaties moeilijk is om mantelzorgsituaties te herkennen en in te schatten. Om die reden adviseert het Expertisecentrum om voor de beoordeling van mantelzorgvragen een onafhankelijke partij in te schakelen.

Lees Mantelzorg en Wonen; Een kwalitatief onderzoek naar mantelzorgvraagstukken in de Amsterdamse huursector.