Zorgt u voor iemand? Bijvoorbeeld voor een kind met een verstandelijke beperking, een partner met Alzheimer of uw broer, zus of één van uw ouders?
Deel dan uw kennis en ervaringen door mee te doen aan het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam.

HET ONDERZOEK
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil studenten zo goed mogelijk leren hoe zij in de toekomst kunnen samenwerken met mantelzorgers. Daarvoor is kennis nodig. We onderzoeken daarom wat belangrijk is in samenwerkingsrelaties. Ook zijn we benieuwd of mantelzorgers vinden dat mensen hulp zoveel mogelijk uit hun eigen sociale netwerk moeten krijgen, of juist van professionals. Omdat iedere mantelzorger uniek is, hebben we in dit onderzoek veel aandacht voor verschillen tussen mantelzorgers.

Door mee te doen levert u een bijdrage aan de verbetering van ons onderwijs. Ook professionals die in de praktijk werken kunnen van het onderzoek leren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Yvette Wittenberg, docent/onderzoeker aan de HvA. Zij krijgt daarbij hulp van vijf studenten.

ZO WERKT HET
Als u meedoet, maken we een afspraak voor een voorgesprek waarin we een aantal vragen stellen over de zorgsituatie. Dit gesprek van maximaal een half uur kan bij u thuis plaatsvinden, op een andere locatie of telefonisch. Vervolgens nemen we contact op om uw deelname aan een groepsgesprek in te plannen. Tijdens dat groepsgesprek (± 2 uur) gaat u samen met 6 tot 8 andere
mantelzorgers praten over de onderzoeksonderwerpen. De docent/onderzoeker en enkele studenten zijn aanwezig om het gesprek te begeleiden. Het groepsgesprek vindt plaats op de HvA aan de Wibautstraat in Amsterdam. De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, u kunt er parkeren en het gebouw is (rolstoel)toegankelijk. Eventuele reiskosten worden vergoed.

WIE KAN MEEDOEN?
We zijn op zoek naar mantelzorgers met verschillende achtergronden die hun ervaringen met ons willen delen. Of u nu man of vrouw bent, religieus of niet: u bent van harte uitgenodigd
om mee te doen. Het is wel belangrijk dat u ouder bent dan 16 jaar en op dit moment langdurig zorgt voor iemand met een fysieke of mentale beperking. Denk aan een chronische ziekte, een
vorm van dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel, een verstandelijke beperking, psychosociale problemen of een ziekte zoals schizofrenie. Het maakt niet uit of degene voor wie u zorgt bij u in huis woont of niet.

MEER INFORMATIE OF MEEDOEN?
Voor meer informatie of om mee te doen, mail of bel Yvette Wittenberg via y.wittenberg@hva.nl of 06 2115 6085. Zij zal u daarna meer over het onderzoek vertellen. Mantelzorgers die aan het voorgesprek en het groepsgesprek meedoen, ontvangen als dank een cadeaubon.