In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Markant onderzoek gedaan naar zzp’ers die mantelzorgen. Onderzocht is hoe de gemeente bij kan dragen aan de ondersteuning van zzp’ers die mantelzorg en werk combineren.

De belangrijkste knelpunten zijn in kaart gebracht en ondersteuningsrichtingen zijn verkend. De verslaglegging van het onderzoek is bijna rond. Binnenkort volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Hierbij willen we alle deelnemers aan het onderzoek bedanken!