Markant wilde graag weten hoe het Amsterdammers die mantelzorgen tijdens de coronacrisis is vergaan. En aan welke ondersteuning ze behoefte hebben. Daarom hebben we er een onderzoek op losgelaten en 81 mantelzorgers geïnterviewd.


Begin 2020 verschenen verschillende alarmerende rapporten over dat de corona-uitbraak schadelijke effecten had op mantelzorgers. Zij kregen het zwaarder omdat bijvoorbeeld de (in)formele zorg wegviel. Daardoor moesten de mantelzorgers, die vaak eigenlijk al het maximale doen, nog meer zorgtaken overnemen. Daarnaast kregen de mensen die mantelzorgen meer last van angstgevoelens en stress. Bijvoorbeeld omdat ze zich zorgen maakten over hun naasten die zij door het sluiten van de zorginstellingen plotseling niet meer konden zien.

Mede door de coronapandemie voelden mantelzorgers zich zwaarder belast. Bij 49% nam het mantelzorgen tijdens de coronaperiode toe. Bijvoorbeeld door het wegvallen van de betrokken vrijwilliger of het sluiten van de dagopvang of het speciaal onderwijs. De mantelzorgers die hun naasten niet konden zien door de sluiting van de zorginstellingen, maakten zich meer zorgen dan voorheen.

70% van de respondenten heeft af en toe tot regelmatig het gevoel dat de mantelzorg te veel is.
64% van de onderzochte mantelzorgers geeft aan niet of niet goed voor zichzelf te zorgen; zij zijn vaker bezig met het zorgen voor de ander dan zorgen voor zichzelf.

In de straatinterviews (juli/augustus 2022) kwam herhaaldelijk naar voren dat mantelzorgers pessimistisch zijn over de toekomst. Veel mantelzorgers leken de coronaperiode al achter zich te hebben gelaten. Zij waren meer in beslag genomen door de inflatie, de energieprijzen, het klimaat, de vluchtelingencrisis en de personeelstekorten binnen de zorg. Anderen zien de corona-uitbraak als de start van een almaar neergaande spiraal. ‘Sinds corona is alles alleen maar erger geworden’, vertelt een mantelzorger in Amsterdam-Noord.