Roze Loper

Markant & Roze Loper keurmerk
Markant, centrum voor mantelzorg, heeft het keurmerk de Roze Loper eind 2020 behaald. De Roze Loper is een keurmerk voor zorginstellingen die zich hard maken voor sociale acceptatie van seksuele diversiteit. Tolerantie, respect, openheid en inclusie zijn daarbij belangrijke waarden. Anders gezegd; het geeft aan dat een organisatie uitdraagt en zorgt dat iedereen welkom is, ongeacht seksuele- en genderidentiteit of intersekse conditie.

Inclusief voor iedereen
Met dit keurmerk kunnen we de buitenwereld laten zien dat we een inclusieve organisatie zijn op het gebied van seksuele diversiteit. Wij zijn natuurlijk niet alleen inclusief op het gebied van seksuele en gender diversiteit. Wij zijn inclusief voor iedereen, ongeacht beperking, ziekte, afkomst, religie of cultuur. Met het keurmerk de Roze Loper dragen we extra uit dat dit ook op het gebied van seksuele en genderdiversiteit zo is.

Ondersteuning beter bereikbaar voor iedereen
Uit gesprekken met andere zorgorganisaties is gebleken dat onder andere ouderen met homoseksuele relaties naar het keurmerk kijken voordat ze zorg aanvragen bij een organisatie. Wij vinden het erg belangrijk dat iedere mantelzorger die ondersteuning nodig heeft bij ons durft en kan aankloppen; door dit keurmerk hopen we deze doelgroep beter te bereiken. Ook vinden we het belangrijk dat vrijwilligers zich bij ons welkom voelen en de openheid ervaren om te zijn wie ze zijn. Hoewel we denken en regelmatig terug horen dat we deze openheid, respect, tolerantie en inclusie al bieden in onze dienstverlening, willen we dat met dit keurmerk extra benadrukken. Daarnaast kunnen we onze dienstverlening nog beter maken.

Zichtbaarheid
Markant gaat zich inzetten om het inclusieve denken intern en extern te vergroten. Dit zal zich vertalen in meer informatie over seksuele en genderdiversiteit op onze website en sociale media kanalen. Daarnaast zal Markant meer trainingen en cursussen voor vrijwilligers over seksuele diversiteit en voorlichtingen voor homoseksuele, intersekse en/of transgender mantelzorgers en hulpvragers aanbieden.

Meedenken
Heb je zelf nog ideeën over hoe we Markant inclusiever kunnen maken op het gebied van seksuele- en genderdiversiteit? Of tips? Laat het ons weten, we staan ervoor open.

Voorlichting aanvragen? Dat kan!
Bel naar markant, Tel. 020 886 88 00 voor het aanvragen voor een voorlichting of training op maat.
Of bekijk ons aanbod in de agenda.

Links
Rozezorg

Cordaan & diversiteit