Helpende handen voor gezinnen in Nieuw-West

Markant, centrum voor mantelzorg helpt mantelzorgers de zorg vol te houden. Mantelzorger zijn mensen die langdurig & onbetaald zorgen voor een naaste met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Dat doen we o.a. door het inzetten van vrijwilligers en stagiaires. Zij ondersteunen degene die ziek is of soms zelfs het hele gezin, zodat de mantelzorger wat ruimte krijgt.

Mantelouders zijn ouders die de zorg hebben over één of meerdere kinderen met een met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

Markant gaat per september 2018 in Amsterdam Nieuw-West onderzoeken of ouders van een kind met een beperking of chronische ziekte ontlast worden wanneer een student komt helpen tijdens de drukke momenten van de dag. Deze momenten zijn de ochtend (8.00 – 12.00 uur) en middag (15.00 – 19.00 uur). Wij noemen dit de ‘piekmomenten’. Speciaal ter ondersteuning van deze uren zetten wij studenten in met een passende studieachtergrond: studenten 2e jaars pedagogiek en 3e jaars maatschappelijk werk. Zij worden op vrijwillige basis ingezet en door ons getraind en begeleid.

Wat voor hulp wordt er geboden?
Het gezin gaat samen met onze coördinator de hulpvraag in kaart brengen. Besproken wordt welke extra handen of hulp er nodig is. Mantelouders blijven de regie houden over het huishouden en de huisregels. Onze zorg en hulp wordt altijd samen met de mantelouder gegeven. Een paar voorbeelden:

• Helpen de kinderen klaar te maken voor school;
• Helpen met tandenpoetsen;
• Samen ontwikkelingsgericht spelletjes doen;
• Samen naar speeltuin, boerderij of boodschappen doen;
• Met de kinderen opruimen, tafeldekken, leren hoe met mama de afwas te doen;
• Voorlezen, helpen met huiswerk;
• Maar ook als de mantelouder een specifieke vraag heeft op het gebied van leren & motoriek.

Hoe gaat het in z’n werk?
Stap 1: Het gezin meldt zich aan of wordt aangemeld door een zorgprofessional
Stap 2: Er volgt een intake gesprek waarbij de situatie in kaart gebracht
Stap 3: Markant gaat op zoek naar een geschikte student.
Stap 4: Kennismaking tussen het gezin en de student.
Stap 5: Als het klikt met de student start de inzet.

Aanmelden
Bent u een mantelouder en woont u in Amsterdam Nieuw-West? En kan uw gezin wat extra handen gebruiken tijdens de drukke momenten van de dag? Meld u dan hier aan.

Ook als zorgprofessional kunt u een gezin opgeven, waarvan u denkt dat zij extra steun kunnen gebruiken tijdens de spitsuren van de dag. Meld het gezin hier aan.

Meer weten?
Neem contact met ons op en vraag naar Elvan Kaplanseren van Markant. Elvan is coördinator en stagebegeleider. T. 020 886 88 00 of mailto:ekaplanseren@markant.org

Downloads
Helpende handen. Informatie voor gezinnen en professionals.
Helpende handen. Informatie voor studenten.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Amsterdam Nieuw-West.