Hulp nodig bij je mantelzorgtaken?

Hulp nodig bij je mantelzorgtaken?

Mantelzorg is langdurig onbetaalde zorg voor een partner, ouder, kind, buur, vriend(in) of andere naaste die lichamelijk of psychisch ziek is of een beperking heeft. Markant, centrum voor mantelzorg helpt mantelzorgers om die zorg vol te kunnen houden. Onze hulp is kosteloos.

In balans blijven
Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven, maar ook als een belasting worden ervaren. Veel mantelzorgers combineren de zorgtaak met werk en/of andere verplichtingen. Ook zijn velen al op leeftijd. Om niet overbelast te raken is het belangrijk dat mantelzorgers een goede balans vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Markant ondersteunt mantelzorgers door middel van informatie, advies en praktische ondersteuning. Maar ook door cursussen en themabijeenkomsten waar mantelzorgers kunnen leren beter met hun situatie om te gaan en waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld met lotgenoten.

Spreekuur voor mantelzorgers
Mantelzorgers in Diemen en Duivendrecht kunnen elke woensdag van 9.00-14.00 uur terecht bij onze mantelzorgconsulenten op het spreekuur in De Brede HOED in Diemen.
Mantelzorgers in Amsterdam kunnen terecht bij de mantelzorgconsulenten van de Buurtteams in Amsterdam.

Vrijwilligerszorg
Vrijwilligers van Markant kunnen de zorg van de mantelzorger een paar uurtjes per week overnemen zodat deze even tijd voor zichzelf heeft. Het gaat om hulp zoals familie en vrienden die geven. Geen verpleegkundige of huishoudelijke taken. Vrijwilligers worden ingezet bij chronisch zieken, dementerende ouderen, jonge moeders met een lichte verstandelijke beperking, kinderen met een chronische ziekte of beperking en bij mensen in de laatste levensfase.

Logeerhuis
In het Logeerhuis van Markant (opening december 2022) kan degene voor wie je zorgt één of meerdere nachten komen logeren om op deze manier zijn of haar mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Een logeeradres met zorg zoals thuis.

Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: info@markant.org en of bel 020 886 88 00.