De Jonge Mantelzorger-adviseur op school

Markant vraagt op scholen in Amsterdam aandacht voor jongeren die opgroeien in een zorgsituatie. Onze Jonge Mantelzorger-adviseur initieert op uw school activiteiten en draagt kennis over op uw team. Samen werken we aan betere herkenning, erkenning en ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die opgroeien met een zieke ouder broer, zus, opa of oma in de directe omgeving van het gezin. Er kan sprake zijn van ziekte, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, psychische ziekte of verslaving. Herkennen en erkennen van jonge mantelzorgers kan overbelasting, vroegtijdig schoolverlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen.

Wist u dat
– één op de vier jongeren in Nederland opgroeit in een zorgsituatie;
– dit van invloed kan zijn op hun ontwikkeling;
– en soms leidt tot verslechtering van schoolpresentaties of zelfs schooluitval?

Met de Jonge Mantelzorger-adviseur van Markant haalt u specialistische kennis en ervaring in huis. Hij/zij initieert samen met de school activiteiten voor docenten, leerlingen en ouders. De inzet van de Jonge Mantelzorger-adviseur is gratis voor scholen voor voortgezet onderwijs en MBO in Amsterdam. Het is een aanvulling op de bestaande zorgstructuur op school.

Wat kan de Jonge Mantelzorger-adviseur doen op uw school?

1. Voorlichting aan docenten
Herkennen docenten en mentoren de jonge mantelzorger en eventuele signalen van overbelasting? Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst geeft de Jonge Mantelzorger-adviseur inzicht in de problematiek en tips om te ondersteunen en door te verwijzen.

2. Workshop ‘Who cares?!’ voor leerlingen
Een interactieve workshop over mantelzorg voor leerlingen: wat is een jonge mantelzorger? En herkennen zij zichzelf in die omschrijving?

3. Voorlichting aan ouders
Op de ouderavond besteden we aandacht aan het opgroeien met zorg. We gaan in op de ondersteuningsmogelijkheden in dergelijke situaties voor zowel jongeren als ouders, zoals ‘En nu jij!’ en het Ouder- en Kindteam. Dit gebeurt in samenwerking met de Ouder- en Kindadviseur op uw school.

4. Spreekuur op school
Tijdens het spreekuur kunnen leerlingen bij de Jonge Mantelzorger-adviseur terecht met hun vragen. Zo leggen we op een laagdrempelige manier contact en bouwen we vertrouwen op.

5. Individuele ondersteuning voor leerlingen met ‘En nu jij!’
Vanuit het stedelijke ondersteuningsprogramma ‘En nu jij!’ kunnen jonge mantelzorgers gebruik maken van online- of live individuele coaching of contactgroepen.

Contact
Wilt u weten wat de Jonge Mantelzorger-adviseur voor uw school kan betekenen?
Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan bij Tessa Rademaker (trademaker@markant.org) of Heidi Wintels (hwintels@markant.org), T 020 886 88 00.

Deze informatie is ook beschikbaar in een folder:
Folder Jonge Mantelzorger-adviseur

Dit is een activiteit van het expertisecentrum van Markant, mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.