Pilot-project: mantelzorgers van naasten met een psychiatrische klachten

psychiatrische klachten

 

 

 

Extra hulp voor mensen die zorgen voor een naaste met psychiatrische klachten in Amsterdam Zuidoost.

Markant biedt extra hulp voor mensen die zorgen voor een naaste met psychiatrische klachten in Amsterdam Zuidoost. Denk bijvoorbeeld aan een moeder die zorgt voor haar zoon met een psychoses, een man die zorgt voor zijn vrouw met een depressies, een kind van een ouder met een persoonlijkheidsstoornis.

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat deze mantelzorgers zich niet voldoende geholpen voelen in het huidige aanbod van ondersteuning. Zij hebben een grotere kans om overbelast te raken en hierdoor sneller te ontsporen. Uit onderzoek blijkt ook dat ouders met psychiatrische klachten meer behoefte hebben aan steun en omgang met hun kinderen.

Goed getrainde vrijwilligers
Markant biedt extra hulp aan deze mantelzorgers door goed getrainde vrijwilligers in te zetten. Wij zoeken een vrijwilliger die past bij de specifieke hulpvraag. Deze vrijwilligers kijken samen met de mantelzorger hoe zij het beste kunnen helpen. Bijvoorbeeld door te luisteren. Samen op stap te gaan om zo het sociale netwerk te vergroten. Te helpen bij het maken van afspraken en/of het invullen van formulieren.

Ouders met psychiatrische klachten
Daarnaast ondersteunt Markant ouders met psychiatrische klachten bij de dagelijkse taken binnen het gezin.

Ben jij iemand of ken jij iemand in Amsterdam Zuidoost die zorgt voor een naaste met psychiatrische klachten?
Neem contact op met Markant via info@markant.org of (020) 886 88 00.

Wil jij mensen helpen die zorgen voor een naaste met psychiatrische klachten?
Meld je dan aan als vrijwilliger bij Markant! Mail naar info@markant.org of bel (020) 886 88 00