Pilot-project: VrijwilligerPlus bij Cordaan

Vrijwilligers van Markant ondersteunen bewoners en zorgteams van woonzorgcentra Cordaan

In 2018 zijn Markant en zorgaanbieder Cordaan een pilot gestart om in diverse woonzorgcentra van Cordaan VrijwilligersPlus van Markant in te zetten als maatje van een bewoner met dementie of een zware lichamelijke beperking. Het gaat om mensen die behoefte hebben aan extra individuele aandacht.  Doel is een betere kwaliteit van leven voor de bewoners en hun naasten en het ontlasten van het zorgteam. De pilot wordt uitgevoerd in diverse woonzorgcentra van Cordaan. Markant is verantwoordelijk voor de werving, training, matching en coaching van de VrijwilligersPlus.

Bekijk de video voor een mooie impressie:

Visie
Onze visie is dat het versterken van de samenwerking tussen de zorgmedewerkers, vrijwilliger en naasten van de bewoner, leidt tot een betere kwaliteit van zorg voor de bewoner.

Wat doet de VrijwilligerPlus?
De VrijwilligerPlus biedt:

· Activiteiten die aansluiten bij de beleving en belangstelling van bewoners met dementie of een zware lichamelijke beperking.

· Emotionele en sociale ondersteuning

· Ondersteuning van de mantelzorger

Wat de vrijwilliger precies gaat doen, gebeurt in goed overleg met de familie en het zorgteam.  Een wandeling in het park of samen koffie drinken en een praatje maken. De VrijwilligerPlus blijft de bewoner ook in de laatste levensfase ondersteunen.

In deze video vertellen VrijwilligersPlus over de cursus:

Meer informatie
Wil je meer weten over VrijwilligerPlus of wil je VrijwilligerPlus worden?
Neem dan contact op met Yolande Rijnders of Nicole Stoffelen, coördinatoren VPTZ Markant, via info@markant.org of bel (020) 886 88 00

Bekijk deze speciale video over VrijwilligerPlus in de Buitenhof in Amsterdam Buitenveldert:

De video’s zijn gemaakt door Katinka Baehr.