Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

De laatste levensfase
Als u, of degene voor wie u zorgt, te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is, breekt een moeilijke periode aan. Een periode vol onzekerheid waarin gevoelens van angst, boosheid en verdriet naar boven kunnen komen.

Als u thuis wilt blijven
Als het levenseinde nadert, willen veel mensen deze laatste fase in hun eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Alleen, of omringd en verzorgd door de partner, familie en/of vrienden (mantelzorgers). Ook al is er veel professionele hulp mogelijk, vaak is er meer ondersteuning nodig. Vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ) kunnen die ondersteuning bieden. VPTZ-Amsterdam/Diemen, onderdeel van Markant, zet vrijwilligers in bij u thuis en in een aantal verpleeghuizen. Daarnaast bieden wij informatie, advies, emotionele ondersteuning en nazorg.

Ondersteuning voor u en uw naasten

Informatie
De coördinatoren van VPTZ-Amsterdam/Diemen weten welke hulp u mag verwachten van uw huisarts, de thuiszorg en/of andere zorgverleners. Zij kennen het aanbod en kunnen u snel op weg helpen om de juiste ondersteuning te organiseren voor het moment dat dit nodig is.

Advies Als u of uw naaste ongeneeslijk ziek wordt, komt u soms voor moeilijke keuzes te staan. Iedere situatie is anders, er zijn niet altijd pasklare antwoorden. De coördinatoren kunnen met u meedenken, adviseren en u zo nodig in contact brengen met de juiste personen of instanties.

Emotionele ondersteuning De laatste levensfase is vaak emotioneel. Onze mensen staan u graag telefonisch te woord als u uw zorgen wilt delen. Een gesprek thuis of elders behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Vrijwilligers Onze vrijwilligers zijn er voor u en uw naasten. Uw wensen vormen het uitgangspunt voor de geboden hulp. De vrijwilliger kan de taak van de mantelzorger tijdelijk overnemen zodat hij of zij een paar uurtjes voor zichzelf heeft.

Vrijwilligers geven praktische zorg zoals familie, vrienden of buren die kunnen geven: aanwezig zijn, gezelschap houden of samen een activiteit ondernemen. Het uitvoeren van medische, verpleegkundige en huishoudelijke taken is het werk van de professionele zorg.

Onze vrijwilligers kunnen één of enkele dagdelen per week komen. Dat kan overdag, ’s avonds en in het weekend. In principe heeft u dezelfde vrijwilliger(s) zolang dat nodig is. De vrijwilligers hebben een intensieve training gevolgd, krijgen regelmatig bijscholing en worden tijdens hun inzet begeleid door Markant.

Nazorg De ondersteuning van mantelzorgers beperkt zich niet tot de periode van ziekte en overlijden. Er is ruimte voor nazorg en een zorgvuldige afronding van het contact.

Beter vandaag dan morgen… Wacht niet te lang met het vragen om hulp. Een indicatie of verwijzing is niet nodig. Onze hulp is kosteloos. Bel of mail naar Markant: Telefoon: 020 – 886 88 00 / E-mail: info@markant.org

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Amsterdam/Diemen
is onderdeel van Markant, centrum voor mantelzorg. VPTZ is lid van de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland en maakt deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen. http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/amsterdam

Giften
Mocht u ons vrijwilligerswerk willen steunen, dan kan dat door het doen van een gift op rekeningnummer: IBAN NL27 INGB 0696 001 403 onder vermelding van: gift Cordaan-VPTZ-1430509

Lees het interview met Marianne Hageman, coördinator VPTZ bij Markant.