Who cares?!

Who cares?! vraagt op scholen voor voortgezet onderwijs en MBO aandacht voor jongeren die opgroeien met een ziek, psychisch ziek of verslaafd familielid, of een familielid met een beperking. Doe mee en meld uw school nu aan!

Who cares?! werkt samen met uw school aan het creëren van een visie waarin de jonge mantelzorger zich herkend en erkend voelt. Zo kunnen we voorkomen dat de zorgsituatie thuis leidt tot veelvuldig verzuim of zelfs voortijdige schooluitval.

Voor voortgezet onderwijs en MBO
Deelname staat open voor scholen voor voortgezet onderwijs en MBO in Amsterdam. Uw deelname is gratis en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. De activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats in aanloop naar en tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger.

Wist u dat…
… ongeveer de helft van de Amsterdamse jongeren opgroeit in een zorgsituatie;
… dat dit van invloed kan zijn op hun ontwikkeling;
… en soms leidt tot verslechtering van schoolpresentaties of zelfs schooluitval?
Lees meer over jonge mantelzorgers op onze themapagina.

De 4 pijlers van Who cares?!:

1. Voorlichting aan docenten
Herkennen docenten en mentoren de jonge mantelzorger en eventuele signalen van overbelasting? Docenten en mentoren krijgen inzicht in de problematiek en tips om te ondersteunen en door te verwijzen. Duur: 60 min.

2. Workshop voor leerlingen
Leerlingen krijgen een interactieve workshop over mantelzorg: wat is een jonge mantelzorger? En herkennen zij zichzelf in die omschrijving? Duur: 50 min.

3. Spetterende talkshow
Een enthousiast team van jonge mantelzorgers vertelt openhartig over hun ervaringen. Onder leiding van straatvoetbal-legende Rocky Hehakaija gaan zij in gesprek met uw leerlingen. Een evenement voor alle klassen die aan het project meedoen. Duur: 100 min.

4. Borging van ondersteuning
Who cares?! adviseert hoe u de ondersteuning van jonge mantelzorgers kunt borgen in de zorgstructuur van uw school.

Wat bieden wij?
– Volledige verzorging van voorlichting, lessen en talkshow.
– Enthousiaste ambassadeurs die hun verhaal willen delen.
– Ondersteuning bij informatieverstrekking aan ouders/verzorgers.

Wat vragen wij?
– Deelname met ten minste 100 leerlingen.
– Tijd en ruimte voor de verschillende activiteiten.
– Actieve medewerking van het team.
– Een vast aanspreekpunt in de school.

Interesse?
Neem voor aanmelding of meer informatie contact op met Noureddine Dibi van Markant, centrum voor mantelzorg: T 020 886 88 00 of stuur een e-mail.

Folders
Download: Folder Who cares?!

Who cares?! wordt uitgevoerd door Markant, centrum voor mantelzorg en mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.