Meer dan een kwart van de Amsterdamse jongeren tussen de 10 en 25 jaar groeit op in een gezin met een ouder, broer of zus die ziek, verslaafd of depressief is. Voor hen biedt Markant het vernieuwde programma ‘En nu jij!’ aan. Dit programma bestaat naast een e-learning, nu ook uit live coaching en contactgroepen met leeftijdsgenoten. Hierdoor kunnen meer jongeren ondersteund worden.

Jonge mantelzorgers
‘En nu jij!’ is speciaal ontwikkeld voor jonge mantelzorgers. Jongeren die opgroeien met zorgtaken of kopzorgen. Bijvoorbeeld voor een gehandicapte zus, een broertje met autisme of een verslaafde ouder. Door het opgroeien met zorg schieten school, sport en ontspanning er vaak bij in.  

‘Hoe gaat het met mij?’
‘En nu jij!’ leert jongeren naar zichzelf te kijken en luisteren & stil te staan bij de vraag: ‘Hoe gaat het met mij?’ Coaches Anne Stam en Noureddine Dibi helpen de jongeren hierbij. “We bieden jongeren de ruimte om zichzelf en hun grenzen te leren kennen. Door jongeren in hun kracht te zetten komt de focus weer op hun eigen ontwikkeling te liggen.” 

Nieuw: Verschillende vormen van ondersteuning
Het programma ‘En nu jij!’ is aangevuld met live coaching en contactgroepen. Jongeren kunnen zelf kiezen welke vorm van ondersteuning zij prettig vinden. Hierdoor sluit het programma beter aan bij de behoeften van de jongeren en kunnen er meer jongeren bereikt en ondersteund worden. 

Meer weten? Kijk op www.ennujij.nl 


Wilt u meer informatie over het programma ‘Ennujij!’ Neem contact op met Markant, centrum voor mantelzorg

Jolijn de Leeuw | communicatieadviseur | 06-43206071 | jdeleeuw@markant.org
Anne Stam | Coach En nu jij | 06-24901964| anstam@markant.org  
Noureddine Dibi | Coach En nu jij  | 06 147 853 44 | ndibi@markant.org

Dit programma is ontwikkeld door Markant, centrum voor mantelzorg, in opdracht van de Gemeente Amsterdam en in samenwerking met dr. Esther W.M. Geurts (orthopedagoog en cognitief gedragstherapeut) en steun- en informatiepunt Stichting Naast.