Respijtmakelaar ingezet voor vervangende zorg in complexe zorgsituaties

Sinds 1 april 2015 is Gerda Blaauboer actief als ‘respijtmakelaar’ voor de hele stad. Zij is projectmedewerker bij Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam, onderdeel van Markant.

Blaauboer heeft een signalerende functie op het gebied van vervangende zorg (respijtzorg) in complexe zorgsituaties. Blaauboer: “Het aanbieden van vervangende zorg is heel belangrijk om te zorgen dat mantelzorgers de zorg voor hun naaste volhouden. In Amsterdam hebben we een breed aanbod van vrijwilligers en opvangmogelijkheden voor respijtzorg. Maar soms zijn zorgsituaties zo complex dat de respijtzorg niet door (getrainde) vrijwilligers kan worden geboden. Bijvoorbeeld omdat er ook medische of verzorgende handelingen moeten worden verricht, of omdat er sprake is van agressief of onhandelbaar gedrag.

Blaauboer gaat dit soort situaties in kaart brengen. Zij roept professionals op om contact met haar op te nemen als er sprake is van een zorgsituatie met mantelzorger(s), waar vervangende zorg nodig is, maar waar het huidige aanbod van respijtzorg niet goed aansluit. Op basis van deze concrete situaties zal Blaauboer onderzoeken of arrangementen-op-maat kunnen worden ontwikkeld. Blaauboer is van maandag t/m woensdag bereikbaar via telefoonnummer 020 886 88 00 (Markant) of per e-mail: info@markant.org

De respijtmakelaar is een initiatief van de gemeente Amsterdam en maakt deel uit van het landelijke project In voor mantelzorg.